Arbeidspakke 1: Biomarkører og systembiologi

I dette prosjektet vil vi forsøke å avdekke biomarkører for blodpropp som kan måles i en blodprøve.

Leder: Professor Jacob Odeberg

En biomarkør er et stoff eller et molekyl som kan måles og brukes for å si noe om risikoen for og utviklingen av sykdom. Det er ennå ikke avdekket noen biomarkører for framtidig risiko for venøs blodpropp. I dette prosjektet vil vi forsøke å avdekke biomarkører for blodpropp som kan måles i en blodprøve. I en såkalt discovery-studie, har vi screenet blodet for tusenvis av proteiner, og identifisert proteiner som var annerledes uttrykt i blodpropp-pasienter sammenlignet med friske kontroller. Vi skal nå gjøre større og mer spesifikke studier for å bekrefte funnene fra discovery-studien i to ulike populasjoner (valideringsstudier). Til dette vil vi bruke blodprøver fra Tromsøundersøkelsen og fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Proteiner som viser seg å være biomarkører for blodpropp i valideringsstudiene vil bli brukt til å utvikle en prediksjonsmodell, slik at man bedre kan beregne blodpropprisiko hos den enkelte.

I samarbeid med University of California San Diego (UCSD) har vi tidligere gjort gensekvensering av arvestoff (DNA) som vi har isolert fra blodprøver fra Tromsøundersøkelsen. Vi vil validere genvarianter som viser seg å være forbundet med blodpropp ved hjelp av Tromsøundersøkelsen og HUNT, og se på samspillet mellom gener og proteinuttrykk for å undersøke molekylære mekanismer som kan bidra til å forklare sykdomsutviklingen ved venøs blodpropp