Biomarkers and systems biology

Biomarkører og systembiologi

Vi vil forsøke å avdekke biomarkører for blodpropp som kan måles i en blodprøve.

En biomarkør er et stoff eller et molekyl som kan måles og brukes for å si noe om risikoen for og utviklingen av sykdom. Det er ennå ikke avdekket noen biomarkører for framtidig risiko for venøs blodpropp.

Vi vil forsøke å avdekke biomarkører for blodpropp som kan måles i en blodprøve. I en såkalt discovery-studie, har vi screenet blodet for tusenvis av proteiner, og identifisert proteiner som var annerledes uttrykt i blodpropp-pasienter sammenlignet med friske kontroller. Vi skal nå gjøre større og mer spesifikke studier for å bekrefte funnene fra discovery-studien i to ulike populasjoner (valideringsstudier). Til dette vil vi bruke blodprøver fra Tromsøundersøkelsen og fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Proteiner som viser seg å være biomarkører for blodpropp i valideringsstudiene vil bli brukt til å utvikle en prediksjonsmodell, slik at man bedre kan beregne blodpropprisiko hos den enkelte.

Vi vil validere genvarianter som viser seg å være forbundet med blodpropp ved hjelp av Tromsøundersøkelsen og HUNT, og se på samspillet mellom gener og proteinuttrykk for å undersøke molekylære mekanismer som kan bidra til å forklare sykdomsutviklingen ved venøs blodpropp