Nytt medisin- og helsefagbygg (MH2)

Aktuelt

02.03.18 Viktig info fra byggeleder: overhold sperringer 

Skilleveggene mot MH2 er fjernet på plan 7 og 8 i MH-bygget. Byggeleder ber alle respektere sperringene som er satt opp, det er ikke lov å bevege seg inn på MH2 da det fortsatt er definert som byggeområde.

30.10.17 En "sneak peak" fra MH2

I følge Trond Nylund er det nå flere områder i bygget som begynner å bli så ferdig at de betegnes som "rene soner" der det ikke er lov å gå inn med sko.

Bygget preges av spreke fargevalg kombinert med industrielle materialer som betong og stål. I løpet av januar landes kontrakter med leverandører som skal fylle bygget med inventar.

Infotorget
Vrimleareal på plan 9
Vrimleareal på plan 9
Et lite Auditorium
Utsikt fra et kontor
Trapp fra hovedinngangen på plan 7

27.09.17 Her kan du se bilder av de "nye" kurssalene på MH, samt en smakebit fra MH2.

Første skritt på veien mot nye arealer er tatt, nå er "de nye" kurssalene klare for prøvedrift.
Dette er første ferdigstillelse i renoveringen av MH-bygget. Neste områder som ferdigstilles vil være kantina, ergoterapi og jordmorutdanningen

Cellelab kurssaler, u-fløya plan 7
Utvidet kurssal

 

Her er en smakebit fra MH2, dette er fra plan 9, undervisningsfløy. Det ser tiltalende ut, og gult er kult!

Studentareal plan 9
Studentareal plan 9
Utvidet kurssal

14.09.2017 Navnekonkurranse: Hva skal vi kalle rommene i MH 2?

 

Vi skal finne navn til en hel rekke flotte rom i det nye medisin- og helsefagbygget og trenger din kreative hjerne. Hva skal barnet hete?

I juni 2018 skal nybygget MH2 med sine 19.000 kvadratmeter stå ferdig på campus Breivika i Tromsø. Helsefak står og tripper etter å ta i bruk etterlengtede undervisningsrom, lesesaler, auditorier og kollokvierom og flytte forskningsaktiviteter over i freshe og funksjonelle lokaler. For å sette et tydelig Helsefak-stempel på nybygget, ønsker vi å finne brukervennlige navn til noen av rommene som samtidig forteller noe om hvem vi er. Hvor har du lyst til å ha forelesning? Og hva bør seminarrommene hete?

Ansatte og studenter inviteres til å komme med kreative forslag.

Fristen er 30. september. Nærmere info om kriterier og hvordan du fremmer forslag, finner du her: Navnekonkurranse: Hva skal vi kalle rommene i MH 2?

01.09.17 Ombygging av plan 8 i MH-byggets undervisningsfløy

Mandag 4. september starter ombygging av områder til ergoterapi og jordmor på plan 8, følgende rom blir berørt:  U8.124, U8.121, U8.123 og U8.125

Det er søkt om muligheten for å utelate rom U8.121 fra ombyggingen. Dette er nå avklart, og rommet kan benyttes i hele tidsperioden ombyggingen pågår. Bjørn bygg vil ha skillebånd mot bygge området som da er viktig og overholde. Det må også påregnes noe bygge støv og støy i området rundt.

 

 

Samtidig  ombygges arealer i tilknytning til sentrallageret på plan 6. Hele området sentrallageret har disponert bli berørt men så langt det lar seg gjøre vil det opprettholdes samme åpningstider for uthenting av varer. Det vil etableres en ny inngangsdør til lageret men inntil denne er klar må man påregne å passere områder hvor det foregår byggeaktivitet.

 

Arbeidet skal være ferdigstilt ved årsskiftet. Det må påregnes støy i nærliggende områder i perioden arbeidet pågår.

 

 

 

29.08.17 Informasjon om støy og lukt i forbindelse med byggingen av MH 2

Det vil i en periode fremover utføres fresing og meisling på betongdekke. Dette arbeidet vil kunne medføre  støy,  men arbeidet vil i størst mulig grad legges til ettermiddager.

Det skal også legges AcryliCon Industrigulvbelegg. Stoffene som benyttes lukter under herdeprosessen som tar ca. 2 timer, men skal ikke medføre noen helsefare for oss. Også dette arbeidet vil de prøve å få gjort på ettermiddager, så langt det er mulig.

 

Kontaktperson for denne informasjonen er:

Geir Gjerde

Byggeleder MH2

M +47  95232196

geir.gjerde@ramboll.no

 

 

21.08.17 Adkomsten til økonomigården blir stengt ca. en måned fra og med i dag
Entrepenøren varsler om at de må stenge adkomsten til økonomigården for å ferdigstille vei og utomhus-området mellom MH-bygget og PET-senteret.

Dersom det er forhold som gjør at entreprenør i perioder ikke kan stenge adkomsten må det  gis beskjed slik at  gassleveranser og evt. andre kritiske leveranser kan slippes forbi. 

Kontakt personer:
Håvard Johannessen, ass. prosjektleder, mobil 951 64 695
Karl-Hermod Knudsen, HMS-koordinator, 909 61 865
Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef, 907 46 041

 


06.07-17 Hovedinngang((3 ETG.) i farmasibygget er stengt inntil v
idere på grunn av gravearbeid. For tilgang til farmasibygget/ MH-bygget, må inngang på østsiden (mot realfagbygget) benyttes.

 

 

 

 

03.05.17 Vi beklager byggestøy i forbindelse med ombygging og oppgradering av kurslaboratorier

I forbindelse med ombygging av MH-bygget foregår det byggearbeider som i perioder lager en del støy. Dette er dessverre en uunngåelig konsekvens av å oppgradere bygget til fremtidig standard og med plass til nye og større studentkull.

Den ombyggingen som foregår nå, er oppgradering og utvidelse av kurslaboratoriene.
Arbeidet er stipulert til å vare til 2. uke i september.


Vi er klar over at en del av dette støyende arbeidet foregår samtidig med lesing til eksamen. Eksamensdatoer er meldt inn til prosjektet, og det vil ikke bli utført støyende arbeid under eksamensdagene.
Arbeidets varighet og mengde er av en slik karakter at vi ikke kan unngå at det arbeides samtidig med leseperioder.
Det er også en viktig prioritet at kurs salene (undervisningslaboratorier) står ferdig til september 2017, da det skal foregå betydelig undervisningsaktivitet i høstsemesteret.

 

Vi vil oppfordre studentene til å benytte lesesalsplasser i mindre støyende arealer (Helsebiblioteket) og resten av campus, som UB.

Informasjon vedrørende endringer, vil bli gitt fortløpende.

 

På vegne av fakultetsledelsen

Assisterende fakultetsdirektør
Trond Nylund

trond.nylund@uit.no

 

 

24.04.17 MH/MH2 prosessen går inn i en ny fase

24. april starter entreprenøren opp med renoveringen av MH-bygget. Dette er en del av det totale prosjektet med å gi oss mer funksjonelle og tidsriktige lokaler for forskning og undervisning.

Arbeidet vil foregå på ulike plan og steder i MH-bygget, og avsluttes i desember 2018 (se vedlegg). Dette vil medføre en del støy samt mindre tilgang på areal – herunder leseplasser, datalab, klasserom og kontor.
Vi beklager dette, men er et nødvendig arbeid for å renovere bygget opp til ny standard med plass til stadig større studentkull – vi ser frem til nye og nyrenoverte lokaler.

Arealene vil bli tatt i bruk fortløpende etter ferdigstillelse.

Forventet innflytting i MH er juni 2018.

 

16.09.16: Vil du være med på guidet befaring i MH2- riggen lørdag den 24.09.16?
Les mer her!

 

14.09.16: Full aktivitet på byggeplassen

 

04.01.16: Parkering ved brakkerigg MH2 stenger 4.januar

Grunnarbeidet i forbindelse med byggingen av MHII er ferdig og byggearbeidet går nå over i en ny fase. I den forbindelse vil det bli behov for en utvidelse av riggområdet.

Dette innebærer at de parkeringsplassene som universitetet til nå har disponert vest for brakkeriggen ikke lengre vil være tilgjengelig fra 4.januar. Denne parkeringen vil være stengt resten av byggeperioden.

Her kan du se planen for det aktuelle området:

 

29.10.15:  Ny melding til brukerne av nitrogen!

Viser til tidligere melding om stengning av Økonomigården fra og med 10. oktober. Gården vil fortsatt være stengt en tid fremover, tidsperspektivet er ikke avklart.

Etterfylling:

Hvis det blir behov for etterfylling i perioden kan dette gjøres mandag, onsdag eller fredag kl. 1200 – 1300 på følgende måte: Nitrogenbeholderne bringes til inngang Gastrokirurgisk forskningsavdeling plan 7 på MH.

Ring telefonnr. 97590955 for ledsaging til nitrogentank via AKM.

Ved spørsmål, kontakt driftsavdelingen ved MH tlf. 44637 Frank Rasmussen.

 

08.10.15:

Økonomigården stenges førstkommende lørdag 10.oktober og vil være stengt for all ferdsel i ca. 2 uker.

Konsekvenser for henting av nitrogen
Alle som har behov for flytende nitrogen oppfordres til å fylle opp nitrogenbeholderne sine på forhånd torsdag eller fredag. 

Behov for etterfylling 

Hvis det blir behov for etterfylling i perioden kan dette gjøres mandag, onsdag eller fredag kl. 1200 – 1300 på følgende måte: Nitrogenbeholderne bringes til inngang Gastrokirurgisk forskningsavdeling plan 7 på MH. Ring telefonnr. 97590955 for ledsaging til nitrogentank via AKM.

Vh driftsavdelingen på MH 

 

12.08.15: MH2 og byggestøy

Entreprenøren har informert om at det vil foregå sprengningsarbeid og pigging ut august.
Ny beskjed vil bli gitt om det blir endringer i fremdriften.

06.07.15: Ny innkjøring mot MH-bygget, den gamle er stengt

Det er laget ny vei, fremtidig gang og sykkelvei, som er kjørbar i to felt.
Den nye veien ligger på oversiden av Fiskerifagbygget, og kommer inn på Framstredet lengre oppe enn der den er stengt i dag.

Det er satt opp midlertidig skilting til omkjøringsmuligheten opp mot barnehage og Arktisk biologi ovenfor Universitetsområdet.

17.06.15: Ny midlertidig utgang til notrogentanken ved MH

Utgangen som brukes i forbindelse med henting av nitrogen, i sørvestre hjørne av økonomigården, vil for en periode bli stengt. Ny utgang vil bli etablert via varemottaket i økonomigården mens gravearbeider utføres.   Hjelmer og vester blir flyttet opp til midlertidig utgang. Vi må fortsatt ringe og avtale før vi krysser byggetomten.

 

 Følg rutinene! Din sikkerhet er førsteprioritet.

05.06.15: PET-senter – Justering av faste sprengningstidspunkt

Det kan sprenges hver dag på disse tidspunktene:

0700 – 0800,
1100 – 1200,

1600 – 1700
2000 – 2100.

05.06.15: NITROGENLEKKASJE UNDER KONTROLL

Tirsdag 2. juni forårsaket sprengning i MH2-tomta skade på nitrogentanken som er plassert i bakgården ved MH. Dette forårsaket lekkasje av nitrogengass. Situasjonen kom raskt under kontroll og bygningsarbeidet er startet opp igjen. Husk at det er viktig å følge sikkerhetsrutinene for å ivareta din sikkerhet! Mer info her

02.06.15: vi ønsker oss integrert kunst til fasaden

KORO (Kunst i offentlige rom) inviterer til internasjonal prekvalifisering for et integrert kunsprosjekt til fasaden mot nordvest: http://ow.ly/NAzuW 

28.5.15: Ivareta din egen sikkerhet

Nødutgangen i MH-bygget, plan 6 (døren som ligger nord i L-fløyen mot UNN sin tidligere betalingsparkeringsplass) skal ikke benyttes som personal inn- og utgang på grunn av byggevirksomhet. Dette av sikkerhetsmessige årsaker. 

 

28.5.15:  SPRENGING I TOMTA TIL PET-SENTERET, OG RUTINER

Sprengning i tomten til PET-sentret vil i hovedsak foregå 10-15 minutter etter sprengning i MH- tomten.

Samme rutiner som for sprengning i MH-tomten gjelder og de utsatte kontor/lab., er merket med rosa oppslag på dørene. Disse bør evakueres ved sprengning.


Varslingen starter 3 minutter før planlagt sprengning med et langt signal, og varslingen forsetter med støtvise signal fram til ladningen går av. Når salven har gått av vil det komme ett langt avsluttende signal.

26.05.15 : Rutine for henting av nitrogen

Økonomigården stenges nå for fri  ferdsel på grunn av anleggsarbeider. De som har behov for å hente nitrogen må ringe telefon 90076650 på forhånd og avtale tidspunkt for henting.

Døra i sørvestre hjørne av økonomigården må benyttes. Vent ved døra til entreprenøren låser opp og kan bistå med transporten.

Det må benyttes refleksvest og hjelm ved opphold ute i økonomigården. Dette finnes tilgjengelig ved utgangsdøra.

11.05.15: UNN varsler om oppstart av grunnarbeid for PET-senter, dette skal skje senest 18.5.15 og vil berøre MH1. Her kan du lese mer!

24.04.15Se byggeplassen på Webkamera 

 

23.04.15: Fra i dag og inntil ny melding kommer vil det foregå sprengning i tomta alle dager, unntatt søndager.

Sprengning vil foregå i tidsrommene mellom kl. :

11.00 – 14.00
15.00 – 17.00
18.00 – 21.00

Fredag 24.april blir sprengningsfri dag.
Det vil bli lagt ut melding i forkant av eventuelle dager det ikke skal sprenges. 

Nitrogentanken i bakgården v/AKM skal flyttes fredag 24.april.

Alle som har behov for flytende nitrogen må sørge for å fylle nitrogenbeholderne sine innen torsdag. Nitrogenforsyningen antas å være reetablert igjen fra mandag 27. april (ikke tirsdag 28. april, som tidligere meldt). Nitrogengass vil være tilgjengelig som normalt uten avbrudd.


Flere parkeringsplasser vest for MH-bygget 

I uke 19 endres parkeringssituasjonen på parkeringsplassen vest for MH. Området for brakkeriggen utvides noe, samtidig som deler av den nye parkeringsplassen blir ferdigstilt og åpnet for bruk.

Totalt blir det noe flere parkeringsplasser tilgjengelig i området.

 

13.04.15: Inngangen på oversiden av MH-plan 8 (vestsiden) stenges, men opprettholdes som rømningsvei inntil nærmere beskjed blir gitt.

De øvrige inngangene (øst mot UNN og sør mot NT-fakultetet, samt via farmasibygget) vil være åpne. Alle ansatte og studenter ved Helsefak er gitt tilgang til farmasibygget slik at inngangene her kan benyttes.

Denne inngangen stenges fra 13. april.
Inngangen på Farmasi mot vest (opp mot Norges fiskerihøgskole) vil fungere som hovedinngang. Her finnes også parkering for bevegelseshemmede.

19.03.15: Byggestart for MH2, har du behov for varsel om sprengning kan du signere her!

De som har et behov for varsling i forbindelse med sprengning, og ikke har tegnet seg på liste tidligere, kan skrive seg på her!  
SMS notification will be sent out when blasting takes place during the construction period for MH2. If you need this notification, you can sign up here by 25. March 2015.

If you are wondering how the building process will affect your workday, you can always find updated information on: uit.no/mh2

Do you have questions please make contact here!

 19.03.15: PET-senter - Varsel om anleggsarbeid ved UNN hovedinngang – Nabovarsel

Det kommer til å pågå gravearbeid ved UNN hovedinngang i Hansine Hansens vei i mars og april 2015 og ned langs MH1. Troms kraft legger om strømledning på grunn av det planlagte PET-senteret.

Vi beklager ulemper for universitetets ansatte og studenter i perioden.

Driftsmelding er lagt ut på www.unn.no/pet

 


17.03.15:  Informasjonsmøte vedrørende sprengningsrutiner MH2

Når:    17.03.15 kl. 15:15 - 16:00

Hvor:  MH-bygget, Lysgården
 
Statsbygg har utformet informasjonsmateriell om sprengningsrutiner. Det er blant annet disse rutinene som vil bli formidlet på informasjonsmøtet.

Følgende informasjonen vil bli hengt opp på dører til utsatte rom og i korridorer:
Rutine ved sprengning Når sprengingsvarsel er signalisert -  alle forlate dette rommet, og gå til oppsamlingsplass. Varsling starter 3 min før planlagt sprengning med et langt signal, og varslingen fortsetter med støtvise signal fram til ladningen går av. Etter at salven har gått av vil det komme ett langt avsluttende signal.

17.03.2015: GANGTRAFIKK MELLOM MH OG TANN-BYGGET / RKBU

Hele myra vest for MH-bygget blir nå tatt i bruk som anleggsområde og er derfor avsperret. På grunn av tung anleggstrafikk, sprengningsarbeider mm er det forbudt å oppholde seg i dette området og det gjør det dessverre noe mer tungvint å bevege seg mellom MH og TANN-bygget, samt RKBU, i byggeperioden. Gående henvises til å ta veien om bussveien på østsiden av MH (mot UNN). Les mer

09.03.15: Ny parkeringsplass for bevegelseshemmede, ved farmasibygget.

Parkeringsplassene for bevegelseshemmede rett ved MH-bygget er nå erstattet med nye plasser. De nye plassene finnes ved inngangen til farmasibygget. 

06.03.2015: INNGANG VEST STENGES I UKE 11. DETTE PÅVIRKER OGSÅ UNN-ADKOMST

I løpet av uke 11 vil inngangen på oversiden av MH (vestsiden) bli stengt. Dato annonseres på forhånd. De andre inngangene (øst mot UNN og sør mot NT-fakultetet, samt via farmasibygget) vil være åpne. Adkomsten fra UiT og videre ned til UNN må foregå litt lenger sør på universitetsområdet, eksempelvis ned gang-/sykkelveien mellom Nofima og farmasibygget. Deretter kan man gå utendørs nordover til UNNs hovedinngang, eventuelt inn via farmasibygget eller MH for å benytte overgangen mellom UiT og UNN.

Inngang Vest stenges snart. Foto: Per-Christian Johansen, UNN

Inngang Vest stenges i uke 11. Foto: Per-Christian Johansen, UNN

25.02.2015: PARKERING FOR BEVEGELSESHEMMEDE VED MH-BYGGET

De opprinnelige parkeringsplassene for bevegelseshemmede ved MH-bygget vil fortsatt være tilgjengelige. Man kjører inn gjennom port i byggegjerdet (står åpen) og til høyre. Disse vil opprettholdes helt til nye parkeringsplasser for bevegelseshemmede er etablert ved brua til Farmasibygget. Etter planen skal nye plasser være klar 9. mars, mer info kommer.

Her kan du se hvor det finnes parkeringsplasser for bevegelseshemmede på campus Tromsø.

24.2.2015: VARSEL OM SPRENGING

Har du behov for varsel om sprenging kan du signere her innen 2. mars ! Do you need an sms notification when blasting takes place, please sign up here. Deadline March 2

20.2.2015: NÅ BRAKER DET LØS!

Byggestart for MH2, har du behov for varsel om sprenging kan du signere her!

SMS notification will be sent out when blasting takes place during the construction period for MH2. If you need this notification, you can sign up here by 2. March 2015.

18.02.2015: PARKERINGSPLASSEN NÆRMEST MH-BYGGET VIL BLI STENGT FRA MANDAG 23. FEBRUAR

Parkeringsplass for bil og sykkel ved MH-bygget, og deler av parkeringsplass på øvre plass, vil bli stengt fra mandag morgen 23. februar. Les mer

05.02.2015: PARKERINGSPLASSEN NÆRMEST MH-BYGGET DELVIS STENGT FRA MANDAG 9. FEBRUAR

I forbindelse med bygging av MH2 vil den nærmeste parkeringsplassen ovenfor MH-bygget bli helt eller delvis stengt fra mandag 9. februar. Rundkjøringen og inngangspartiet vil ikke bli berørt, og entreprenør vil inngjerde det aktuelle området.

28.01.2015: STATSBYGG SIGNERER KONTRAKT FOR GRUNNENTREPRISEN

Onsdag 28. februar signerte Statsbygg kontrakten med entreprenør Alf Brekken & Sønner AS. Dermed er det klart for å starte grunnarbeidene i løpet av februar. Fra venstre: Alexander Strand-Omreng (avdelingsdirektør Statsbygg), Gunnar Jenssen (anleggsleder, Alf Brekken), Runar Brekken (Alf Brekken), Hanne Marthe Hanssen (Alf Brekken), Marthe Kollstrøm (prosjektleder Statsbygg), Erland Loso (bygg- og eiendomsdirektør UiT). Foto: Mali Arnstad.
 

12.11.2014: UIT TILBYR SAMKJØRINGSSENTRAL

Har du plass i bilen til en medstudent eller kollega? Finn hverandre i UiTs nye samkjøringsgruppe.

6.11.2014: GRUNNENTREPRISEN ER LAGT UT PÅ ANBUD

Se kunngjøringen på doffin.no

NYHETSBREV MH II FRA STATSBYGG

August 2014
Ansvarlig for siden: Grimsgaard, Anne Sameline
Sist oppdatert: 03.05.2023 11:15