Nytt medisin- og helsefagbygg (MH2)

Praktisk informasjon

Varelevering til MH-bygget- endring i rutinene!

Fra og med 4. mai stenges adkomsten fra nord inn til økonomigården.

Vareinntaket til MH blir derfor ikke tilgjengelig, og varelevering til MH-bygget må henvises til vareinntaket på Farmasibygget.

Varelevering til AKM vil fortsatt være mulig via økonomigården, og de vil få egen kontaktinfo til entreprenøren for bistand i vareleveransene.

 

Hvordan blir nye MH2, og hvem skal flytte inn?

Studentene får en langt bedre situasjon når MH2 står ferdig. Det blir flere lesesaler, garderober, flere bokskap, grupperom (både kollokovie- og seminarrom), det blir tre nye auditorier og to nye mikroskopisaler. Det blir også nye rom til ferdighetstrening og Futurelabs. Disse rommene blir lagt til den nye sørfløya.

Hele fakultetsadministrasjonen skal samles på plan 8 i nybyggets nordfløy. Infotorget vil få en sentral beliggenhet i inngangspartiet i nærheten av den planlagte kaffebaren. I tillegg skal Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), Rettsgenetisk senter, og NAFKAM flytte inn i MH2.

Av forskningsareal flytter Elektronmikroskopiavdelingen og Bioimagingplattformen inn på plan 9 i nordfløya, Proteomikk enheten og Rettsgenetisk senter flytter inn på plan 10 (nordfløya). En stor Biobank enhet blir etablert i samarbeid med UNN på plan 7 i nordfløyen.

Ved det nye inngangspartiet kommer en ny kaffebar. Det bygges et nytt sykkelskur ved det nye inngangspartiet.

Hvilke områder i nåværende MH-bygg skal bygges om?

Ombygginga omfatter kjøkken til eksisterende kantine, sentrallager, avdeling for komparativ medisin, anatomisk avdeling, kurssaler og enkelte undervisningsrom. Anatomisk avdeling med disseksjonssalene får en vesentlig utvidelse. Ombyggingsarbeidene starter når deler av nye MH2 er innflyttingsklare.

Når starter bygginga?

Byggestart er februar 2015. Sprengningsarbeidene starter i mars 2015. MH2 skal være ferdig sent på høsten 2017 og ombygging av MH1 skjer vårsemesteret 2018.

Adkomst MH-bygget: Hvilken inngang skal jeg bruke?

Inngang vest på øversiden av MH1 vil være stengt i byggeperioden. Vi ber ansatte og studenter benytte inngangen til farmasibygget, alternativt inngang øst (mot UNN) eller inngang sør mot teknologibygget.

Hvordan kommer jeg fra MH til TANN-bygget og RKBU?

Hele myra vest for MH-bygget blir tatt i bruk som anleggsområde og er derfor avsperret. På grunn av tung anleggstrafikk, sprengningsarbeider mm er det forbudt å oppholde seg i dette området og det gjør det dessverre noe mer tungvint å bevege seg mellom MH og TANN-bygget, samt RKBU, i byggeperioden. Gående henvises til å ta veien om bussveien på østsiden av MH (mot UNN).

Adkomst for funksjonshemmede

Det er etablert parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved inngangen til farmasibygget. Rullestolbrukere bes bruke inngangen til farmasibygget, alternativt inngang øst (mot UNN) eller inngangen mot teknologibygget.

Bil- og sykkelparkering

Parkeringsplassen og sykkelparkeringen på øversiden av MH-bygget vil være stengt i byggeperioden. Det vil bli lagt til rette for midlertidig sykkelparkering, nærmere info kommer. Parkeringsplassene for bevegelseshemmede på øversiden av MH-bygget er nå erstattet med nye plasser ved inngangen til farmasibygget.

I påvente av det planlagte parkeringshuset som skal bygges på campus, oppfordres ansatte og studenter til å la bilen stå og benytte seg av sykkel eller kollektivtilbud. Vi anbefaler samkjøring og bruk av UiTs samkjøringsgruppe.

Buss og taxi

Bussholdeplasser finner du utenfor Universitetssykehuset og ved teknologibygget (UiT/ISV). Taxistand er lokalisert utenfor UNN.

Samkjøring


Tilbyd lift Byg din egen widget

Vil det bli mye anleggstrafikk, støv og støy?

Støv, støy og anleggstrafikk må dessverre påregnes gjennom hele byggeperioden. Graving og sprengning vil foregå i perioder. I fremdriftsplanen vil du se nøyaktig hvilke perioder det gjelder. Det vil bli gitt varsel om sprengning på forhånd. Vi beklager ulempene dette medfører!

Vil jeg få varsel om sprengninger?

Ja, sprengningsvarsling starter 3 minutter før planlagt sprengning med et langt signal, og varslingen fortsetter med støtvise signal fram til ladningen går av. Etter at salven har gått av vil det komme ett langt avsluttende signal.

Noen rom må evakueres før sprengning. Disse er merket med egne plakater som anviser nærmeste oppsamlingsplass. NB: Også Lysgården (plan 6) må evakueres ved sprengning.

Ansatte med et spesielt behov for forhåndsvarsel (for eksempel for å sikre sensitivt utstyr) vil motta SMS-varsel i forkant av sprengning. Ta kontakt hvis du har behov for ytterligere informasjon.

Vil sensitivt forskningsmateriale og instrumenter bli ivaretatt?

Det vil bli gitt forhåndsvarsel om sprengninger som kan utløse vibrasjoner og støy slik at du selv kan sikre sensitivt utstyr. Personer med behov for slik varsling har fått mulighet til å melde seg på en spesiell varslingsliste og få SMS-varsel i forkant av sprengninger. Ta kontakt hvis du arbeider med instrumenter eller materiale som krever spesiell oppmerksomhet, men ikke har fått meldt deg på varslingslista.

Vil undervisning og eksamensavvikling bli berørt?

Byggestøy vil dessverre kunne påvirke undervisningen, på samme måte som administrasjon, teknisk arbeid og forskning kan bli berørt. Helsefak skal, i samarbeid med Statsbygg, prøve å skjerme eksamensperiodene fra sprengning og graving. Mange eksamener avvikles utenfor campus og vil derfor ikke være berørt av byggeprosjektet.

Vil lesesaler eller kollokvierom bli borte?

Studentene kan puste lettet ut. Lesesaler og kollokvierom vil stå urørt til nye løsninger i MH2 er på plass.

Vi ber om forståelse for ulemper i byggeperioden og skal gjøre vårt beste for å gi god informasjon på forhånd.

Varelevering

All varelevering til MH-bygget henvises til vareinntaket på Farmasibygget. 

Varelevering til Avdeling for komparativ medisin (AKM) vil fortsatt være mulig via økonomigården. Entreprenøren gir bistand i forbindelse med leveranser til AKM.
Ansvarlig for siden: Grimsgaard, Anne Sameline
Sist oppdatert: 03.05.2023 11:15