Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

Kontakt oss

Du er velkommen til å kontakte oss ved spørsmål eller andre henvendelser.


Telefon: 776 20740

E-post: misa@ism.uit.no

Nettside: www.uit.no/helsefak/misa

Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Prosjektansvarlig/Førsteamanuensis/jordmor

Solrunn Hansen
E-post: solrunn.hansen@uit.no
Telefon: 99 27 17 62 / 776 44836

Stipendiat MISA 2
Maren Johnsen
E-post: maren.johnsen@uit.no
Telefon: 94 37 51 12
 

 

 

 

 

 Ansvarlig for siden: Hansen, Solrunn
Sist oppdatert: 31.05.2024 14:18