Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

Kontakt oss

Du er velkommen til å kontakte oss ved spørsmål eller andre henvendelser.


Telefon: 776 20740

E-post: misa@ism.uit.no

Nettside: www.uit.no/helsefak/misa

Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Prosjektansvarlig/professor/gynekolog
Jon Øyvind Odland
E-post: jon.oyvind.odland@uit.no / jon.o.odland@ntnu.no
Telefon: 909 53 887

Prosjektkoordinator/Førsteamanuensis/jordmor
Solrunn Hansen
E-post: solrunn.hansen@uit.no
Telefon: 992 71 762

Stipendiat
Maren Johnsen
E-post: maren.johnsen@uit.no
Telefon: 94 37 51 12

Forskningsstasjon i Bodø: Odland Helse og miljø, Storgata 60.


 

 

 

 

 

 Ansvarlig for siden: Hansen, Solrunn
Sist oppdatert: 08.04.2022 13:02