Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA) 

Kontakt oss

Du er velkommen til å kontakte oss ved spørsmål eller andre henvendelser.


Telefon: 776 20740

E-post: misa@ism.uit.no

Nettside: www.uit.no/helsefak/misa

Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Prosjektkoordinator/prosjektleder/postdoktor/jordmor

Solrunn Hansen
E-post: solrunn.hansen@uit.no
Telefon: 992 71 762

Prosjektansvarlig/professor/gynekolog

Jon Øyvind Odland
E-post: jon.oyvind.odland@uit.no
Telefon: 909 53 887

Senior forskningstekniker

Bente Angell Augdal
E-post: bente.augdal@uit.no
Telefon: 776 46638

Forskningssykepleier

Kjersti Strandås
Bodø
Telefon: 452 32 193 
Ansvarlig for siden: Solrunn Hansen
Sist oppdatert: 02.11.2017 10:02