Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

Prosjektnytt og resultater

Tilbakemelding til deltagere i MISA 1-undersøkelsen på prosjektets resultater og personlige prøvesvar er sendt den enkelte deltager i desember 2015.

Prosjektnyheter vil være tilgjengelig på vår nettside.  Omlag hvert 3. år - avhengig av forskningsaktivitet -  sender vi nyhetsbrev til deg som har deltatt. Resultater av undersøkelsen vil publiseres i internasjonale og nasjonale vitenskapelige tidsskrift i tillegg til ulike populærvitenskapelige kanaler og media. Ulike publikasjoner er listet under.


VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER MISA 

 1. Hansen S, Nieboer E, Odland JO, Wilsgaard T, Veyhe AS, Sandanger TM. Levels of organochlorines  and lipids across pregnancy, delivery and postpartum periods in women from   Northern Norway. J Environ Monit. 2010; 12:2128-2137.

 2. Hansen S, Nieboer E, Sandanger TM, Thomassen Y, Veyhe AS, Odland JO. Changes in maternal blood concentrations of selected essential and toxic elements during and after pregnancy. J Environ Monit.  J Environ Monit. 2011;13:2143-2152.

 3. Veyhe A. S., Hansen S., Sandanger T. M., Nieboer E., Odland J. O. The Northern Norway Mother-and-Child Contaminant Cohort Study: Implementation, Population Characteristics and Summary of Dietary Findings. Int J Circumpolar Health 2012;71:18644.

 4. Veyhe A.S., Nost T.H., Sandanger T.M., Hansen S., Nieboer E., Odland J. O. Is meconium useful to predict fetal exposure of organochlorines and hydroxylated PCBs? Environmental  Science: Processes & Impacts 2013;Volum 15.(8):1490-1500.

 5. Hanssen L, Warner NA, Braathen T, Odland JØ, Lund E, Nieboer E, Sandanger TM. Plasma concentrations of cyclic volatile methylsiloxanes (cVMS) in pregnant and postmenopausal Norwegian women and self-reported use of personal care products (PCPs). Environ Int. 2013 Jan;51:82-7.

 6. Berg V, Nøst TH, Huber S, Rylander C, Hansen S, Veyhe AS, Fuskevåg OM, Odland JØ, Sandanger TM. Maternal serum concentrations of per- and polyfluoroalkyl substances and their predictors in years with reduced production and use. Environ Int. 2014 Aug;69:58-66.

 7. Veyhe AS, Hofoss D, Hansen S, Thomassen Y, Sandanger TM, Odland JØ, Nieboer E. The Northern Norway Mother-and-Child Contaminant Cohort (MISA) Study: PCA analyses of environmental contaminants in maternal sera and dietary intake in early pregnancy. Int J Hyg Environ Health. 2014 Dec 9. pii: S1438-4639(14)00118-7.

 8. Berg V, Nøst TH, Hansen S, Elverland A, Veyhe AS, Jorde R, Odland JØ, Sandanger TM. Assessing the relationship between perfluoroalkyl substances, thyroid hormones and binding proteins in pregnant women; a longitudinal mixed effects approach. Environ Int. 2015 Apr;77:63-9.

 9. Therese Haugdahl Nøst, Knut Breivik, Frank Wania, Charlotta Rylander, Jon Øyvind Odland, and Torkjel Manning Sandanger. Estimating Time-Varying PCB Exposures Using Person-Specific Predictions to Supplement Measured Values: A Comparison of Observed and Predicted Values in Two Cohorts of Norwegian Women. Environ Health Perspect. 2015 Jul 17.

 10. Berg V, Nøst TH, Pettersen RD, Hansen S, Veyhe AS, Jorde R, Odland JØ, Sandanger TM. Persistent Organic Pollutants and the Association with Maternal and Infant Thyroid Homeostasis: A Multipollutant Assessment. Environ Health Perspect. 2017 Jan; 125(1): 127–133.  Published online 2016 May 24. doi: 10.1289/EHP152

 11. Weihe P, Bjerregaard P, Bonefeld-Jørgensen E, Dudarev A, Halling J, Hansen S, Muckle G, Nøst T, Odland JØ, Petersen MS, Rautio A, Veyhe AS, Wennberg M, Bergdahl I. Overview of ongoing cohort and dietary studies in the Arctic. Int J Circumpolar Health. 2016; 75: 10.3402/ijch.v75.33803.  Published online 2016 Dec 13. doi: 10.3402/ijch.v75.33803

 12. Berg V, Nøst T.H, Skeie S, Thomassen Y, Berlinger B, Veyhe A.S., R Jorde, Odland J.Ø and Hansen S. Thyroid homeostasis in mother-child pairs in relation to maternal iodine status; The MISA study. Eur J Clin Nutr. 2017 Aug; 71(8): 1002–1007.  Published online 2017 May 24. doi: 10.1038/ejcn.2017.83

 13. Shanshan Xu, Solrunn Hansen, Arja Rautio, Marjo-Riitta Järvelin, Khaled Abass, Jaana Rysä, Saranya Palaniswamy, Sandra Huber, Joan O. Grimalt, Pierre Dumas, Jon Øyvind Odland. Monitoring temporal trends of dioxins, organochlorine pesticides and chlorinated paraffins in pooled serum samples collected from Northern Norwegian women: The MISA cohort study, Environmental Research, Volume 204, Part A, 2022.

DOKTORGRADSAVHANDLINGER som MISA 1 har bidratt til:

Hansen, Solrunn (2011). Maternal concentrations, predictors and changes in profiles of organochlorines, toxic and essential elements during pregnancy and postpartum - The Vietnamese Mother-and Child Study and the Northern Norwegian Mother-and-child Study.  Doktoravhandling. Tromsø: Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

Hanssen, Linda (2013). Human biomonitoring of perfluoroalkyl substances and cyclic volatile
methyisiloxanes . Concentrations in plasma, serum and whole blood from pregnant,
delivering or postmenopausal women, and cord blood.  Doktoravhandling. Tromsø: Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

Therese Nøst (2014). Understanding temporality in human concentrations of contaminants. Concidering human concentrations over time and through life perspective of historic production and use. Doktoravhandling. Tromsø: Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet.

Vivian Berg (2015). Concentrations and predictors of persistent organic pollutants in pregnant women and associations with maternal and infant thyroid homeostasis. The Northern Norway Mother-and-Child Contaminant Cohort Study. Doktoravhandling. Tromsø: Institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Anna Sofía Veyhe (2016). The Northern Norway Mother-and-Child Contaminant Cohort study (MISA): Population Characteristics, Dietary Intake and Predictors of Organochlorine Contaminants in Meconium and Maternal Serum, and of Essential and Toxic Elements in Mothers' Whole Blood. Doktoravhandling. Tromsø: Institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

 


MISA 1
Miljøgifter i svangerskapet og i ammeperioden


 

Nyhetsbrev desember 2015Ansvarlig for siden: Hansen, Solrunn
Sist oppdatert: 08.04.2022 13:02