Dysleksistudien i Tromsø / The Tromsø Longitudinal study of Dyslexia (TLD)

Påmelding til Dysleksistudien i Tromsø

Har du barn som er født i 2010? Da inviteres dere til å delta i dysleksistudien i Tromsø. Målet med studien er å identifisere tidlige risikotegn på senere lese- og skrivevansker (dysleksi).

Coll2_web.jpg

Påmeldingsskjema (word)

Påmeldingsskjema (pdf)

Informasjon til deg som ønsker å delta i Dysleksistudien

Det antas å være en nær sammenheng mellom språklige ferdigheter i tidlige leveår og senere skriftspråklig utvikling. Dysleksiprosjektet i Tromsø tar sikte på å studere språkutviklingen hos to grupper barn:

  1. Barn fra familier der minst en av foreldrene og minst en annen nær slektning har lese- og skrivevansker
  2. Barn som ikke har kjente tilfeller av lese- og skrivevansker i nær familie

Barna vil bli fulgt inn i skolealder, med 1-2 treff per kalenderår.

Ta gjerne kontakt med en av oss i prosjektgruppa dersom du har spørsmål.

Kontaktpersoner Trude Nergård Nilssen (prosjektleder) og Sølvi Grønning Riise (vitenskapelig forskningsassistent).

Henvendelser og påmelding til prosjektet gjøres på e-postadresse dysleksi@hsl.uit.no eller på telefonnummer 406 22 801.
Ansvarlig for siden: Nilssen, Trude Nergård
Sist oppdatert: 07.01.2016 22:58