Dysleksistudien i Tromsø / The Tromsø Longitudinal study of Dyslexia (TLD)

Oversikt over de ulike fasene i Dysleksistudien

Dysleksistudien er delt inn i tre faser. 
 • Fase 1 dekker alderen 1;0-2;6 år. Fokusområder i denne fasen var bl.a. barnets kommunikative gester, ordforråd, generelle evner, symbolsk lek og interaksjon.
 • Fase 2 dekker alderen 3;6-skolestart (pågår nå - avsluttes i 2017). Fokusområdet i denne fasen inkluderer generelle sråk- og kommunikative ferdigheter, fonologisk prosessering og minne, oppmerksomhet og konsentrasjon, grov- og finmotorikk, osv.. 
 • Fase 3 dekker alderen 6-8 år (fra skolestart og ut 2. trinn; pågår nå - avsluttes i 2019). Fokusområder i denne fasen er de samme som for Fase 2. I tillegg sterk fokus på bokstavkunnskap og lese- og skriveutvikling.

Fase 1 i Dysleksistudien (avsluttet i desember 2012):

 • Barna ble observert da var 12, 15, 18 og 24 måneder gamle (± 2 uker)
 • Foreldrene gjennomførte en rekke lese-/skrivetester og andre tester. Foreldrene fylte dessuten ut omfattende spørreskjema om egen utvikling og skolehistore, lesevaner, etc.

Publikasjoner fra Fase 1 (foreløpig oversikt):

 1. Nergård‐Nilssen, T., & Hulme, C. (2014). Developmental dyslexia in adults: Behavioural manifestations and cognitive correlates. Dyslexia, 20(3), 191-207. 

 2. Unhjem A., Eklund K & Nergård-Nilssen T. (2014). Early communicative gestures and play as predictors of language development in children born with and without family risk for dyslexia. Scandinavian Journal of Psychology 55, 326–332.
 3. Unhjem, A., Eklund, K., & Nergård-Nilssen, T. (2015). Early markers of language delay in children with and without family risk for dyslexia. First Language, 35 (3), 254-271. 
 4. Nordli, Ingrid C. (2013). Fonetisk gestuell transkripsjon. Norsk tidsskrift for logopedi, volum 59 (4). ISSN 0332-7256.s 6 - 14.
 5. Nordli, Ingrid C. (2014). Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi, Volum 60 (4). ISSN 0332-7256.s 14 - 24.
 6. Nordli, Ingrid C.; Nergård-Nilssen, Trude (2014). Fonetisk gestuell analyse av tidlig ordproduksjon. Norsk tidsskrift for logopedi 2014; Volum 60 (1). ISSN 0332-7256.s 14 - 23. 
 
Fase 2 i Dysleksistudien (avsluttes i 2017):
Mer informasjon kommer senere.
 
 
Fase 3 i Dysleksistudien (avsluttes i 2019):
Mer informasjon kommer senere.

 

 

 Ansvarlig for siden: Nilssen, Trude Nergård
Sist oppdatert: 07.01.2016 22:58