Konseptgruppa

Konseptgruppa har ansvar for utvikling av UiTs metoder for systematisk forbedringsarbeid. Dette innebærer ansvar for faglig utvikling, opplæring og metodeutvikling, samt å gi støtte til lokale og sentrale forbedringsprosesser. Gruppa er utnevn av universitetsdirektøren. Her finner du en oversikt over gruppas medlemmer og kjernekompetanse innen forbedringsarbeid. Felles for alle medlemmene er at de har teoretiske og praktiske ferdigheter i prosessveiledning og ikke minst et personlig engasjement for forbedringsprosessen.

 

Kjersti Dahle, Seksjonssjef studieseksjonen, Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Kjersti har lang erfaring som leder for studieseksjonen ved Det juridiske fakultet og nå i avdeling for forskning, utdanning og formidling, og utstråler en naturlig entusiasme for forbedringsarbeid. Som leder er hun bevisst sitt eget ansvar for å gå foran som et godt eksempel. Å lede er å lede vei for andre. Kjersti har et godt blikk for de store linjene og tankene i forbedringsarbeid og er opptatt av at det vi gjør må få positive utslag i praksis. Kjersti er utdannet jurist fra UiT.

Karin Eilertsen, Seniorrådgiver, Institutt for medisinsk biologi

Karin er en pådriver i forbedringsarbeid generelt, og har alltid fokus på å gjøre tydelige avtaler om fordeling av ansvar for oppgaver for å sikre fremdrift. Ethvert team her behov for slik kompetanse. Hun har erfaring både med arbeid som prosessveileder, teamleder/teamveiledning og utprøving av ulike former for tavlemøter. Karin er uredd og står først i døra for å fremsnakke endring og endringsprosesser. Hun sørger også alltid for å minne om at utvikling må skje med hjelp av forbedringsmetodikken i seg selv.

Grethe Karlsen, Seniorrådgiver, Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Grethe jobber til daglig med studieområdet i utdanningsavdelingen og er generelt opptatt av at vi på enklest mulig vis skal klare å få ting riktig første gang. Store deler av arbeidet med studieadministrasjon setter store krav til nøyaktighet, noe vi må klare å få til uten å bygge store kontrollsystemer. Grethe har en praktisk tilnærming til forbedringsarbeid og en herlig utilslørt utålmodighet med å få til endringer. Grethe er utdannet Cand.polit. med hovedfag i planlegging og lokalsamfunnsforskning.

Frank Lindrupsen, Seniorådgiver, Handelshøgskolen ved UiT

Frank var tidlig ute med å markere interesse og kompetanse i forbedringsarbeid, og har vært medlem av konseptgruppa siden den ble opprettet. Han jobber til daglig med studierelaterte saker ved Handelshøgskolen i Tromsø (har selv mastergrad i økonomi og administrasjon/Siviløkonom fra UiT) og har god nese for å røyke ut flaskehalser og unødvendige steg i prosesser. Frank har vært prosessveileder i forbedringsarbeid og er flink til å løfte frem gode løsninger fra medarbeidere.

Nils Johan Lysnes, Sjefingeniør, ITA Seksjon for digitale tjenester

 Nils Johan kom inn i konseptgruppa mot slutten av 2017, men har hatt et sterkt engasjement for lean og forbedringsarbeid siden oppstarten i 2012. Han har gjennomført både prosessveielderkurs og kurs i lean for ledere. Nils Johan er i likhet med Jula opptatt av hvordan lean kan benyttes i daglig ledelse, samtidig som han har klare meninger om prosessflyt. Nils Johan er til daglig seksjonsleder for Seksjon for digitale utdanningstjenester.

Julia Holte Sempler, Seniorrådgiver, Stab, Avdeling for organisasjon og økonomi

Julia har også vært med i konseptgruppa fra starten, og brenner for å teste ut elementer fra forbedringsprosessen i sitt arbeid som leder. Lean ledelse, veiledning av ledere og å fremme samhandling mellom medarbeidere er klare sterke interesser. Hun har mastergrad i Peace and conflict transformation fra UiT. Julia har god erfaring med utvikling, innføring og bruk av tavlemøter i små og store team og har også praktisk erfaring som prosessveileder.

Svein Are Tjeldnes, Seniorrådgiver, Seksjon for personal og organisasjon, Avdeling for organisasjon og økonomi

Svein Are er prosjektleder for forbedringsprosessen og leder for konseptgruppa. Han er utdannet jurist fra UiT, og har jobbet ved universitetet siden 2000. Høsten 2010 startet Helsefak sitt arbeid med lean og forbedringsprosesser, og Svein Are var da en av fire som fikk opplæring som prosessveileder. I 2012 startet UiT et prosjekt med å implementere lean som metode for hele universitetet, ikke bare Helsefak. Siden da har Svein Are jobbet med prosjektet.