Ressursbank

På denne siden finner du ulike ressurser som kan være til hjelp i forbedringsarbeid og forbedringsprosjekter. Innenfor hvert tema vil det også være en liste med navn på ansatte som har erfaring med bruk av verktøyene, og som kan kontaktes for å utveksle erfaring.