Forbedringsprosess - Innkjøp av personlig IT-utstyr

Hensikt: Forbedre arbeidsflyten ift hele innkjøpsprosessen, fra behov oppstår til enheten er levert og fungerer. Det er et mål å forkorte den totale tiden (leveringstiden)

Om prosessen

Det er et mål å forkorte den totale tiden (leveringstiden) samt å forbedre informasjon som gis på ethvert tidspunkt og hvordan. Det antas at det er et godt potensiale for standardisering og sparte ressurser i form av medgått tid samt kostnader knyttet til innkjøp.

 

Prosessen skal se på anskaffelser som omfatter fast kontor-pc, bærbar pc, nettbrett, smarttlf, tilbehør, Windows/iOS/Android-enheter (listen er ikke uttømmende), men ikke inngåelse av rammeavtaler, godkjenning/kontering/betaling, generelt varemottak. Rådgivning og veiledning som gis underveis er også omfattet. 

Fokusgruppe

 • Rådgiver Torstein Masterbakk, ITA innkjøp
 • Seniorkonsulent Hilde Henriksen, ITA innkjøp
 • Seksjonsleder Nils Johan Lysnes, ITA
 • Senioringeniør Anders Ryssdal, ITA gruppeleder
 • Overingeniør Geir Tore Voktor, ITA
 • Overingeniør Bjørn Ivar Evje, ITA naturfagbygget
 • Overingeniør Ernst-Rolf Albrigtsen, ITA
 • Ass fak.dir. Frode Larsen, HSL-fak
 • Førstekonsulent Christina Strige, Helsefak, IPS
 • Kontorsjef Nina Smaadal. ITA

Prosessveiledere

 • Seniorrådgiver Svein Are Tjeldnes, STAB-Udir
 • Svenn A. Hanssen, ITA

 

 Lenke

Fremdrift

 • 20.-28.01.2015 - Verdistrømsanalyse og design
 • februar og mars 2015 - Smågruppearbeid med konkrete problemstillinger
 • 14. april - arbeidsmøte i fokusgruppa. Vurdering av smågruppenes forslag.
 • April 2015 - Overlevering til linja for vurdering, justering og implementering
 • Fra April 2015 - Oppfølging i linja + implementering

 

 

Aktuelle dokumenter og ressurser