Forbedringsprosess - opplæring

Innledning

UiT Norges arktiske universitet har som mål selv å kunne gi opplæring innen forbedringsarbeid til ansatte. Foreløpig har vi utviklet to kurs med ulik målgruppe. Det ene kurset retter seg mot ansatte som ønsker å delta i arbeidet som prosessveiledere, mens det andre kurset er mer generelt rettet. Kursene er nærmere beskrevet nedenfor.

Kursene tilbys foreløpig etter behov. UiT har mål om å kunne tilby det generelle kurset på fast basis og til alle ansatte.

Kurs i lean for ledere
Høsten 2017 reiste UiT med 10 ledere til University of Strathclyde, der vi fikk gjennomføre deres Lean for leaders kurs. I tillegg til å gi deltakerne kompetanse om lean var det et mål å utvikle et eget kurs i lean for ledere. I januar 2018 gjennomførte 19 ledere ved UiT det første interne kurset.

Kurset legger gjennomgående vekt på en lean ledelsesmodell som hviler på fire søyler. Gjennom disse fire søylene får deltakerne innblikk i teori og kjerneprinsipper om lean, praktiske øvelser og trening på bruk av konkrete metoder og verktøy samt god anledning til å diskutere lederens rolle i forbedringsarbeid.

Kurset har en varighet på 2 dager.

 

Kurs i forbedringsarbeid og forståelse av prinsipper for kontinuerlig forbedring

Kursets mål er å løfte ansattes kompetansenivå slik at de skal forstå hva Lean-filosofi er og hvilke metoder og verktøy dette innebærer. Etter kurset skal de kunne medvirke til forbedring og effektivisering i egen arbeidssituasjon, i egen enhet der de jobber, i prosesser på sine fagområder og for hele Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

I opplæringen gis både en teoretisk innføring og en praktisk opplæring i Lean metodikk, filosofi og verktøy. Største delen av kurset er bygget på praktiske øvelser, noe som setter begrensninger på antall deltakere (maks 15). Kurset har en varighet på 1 dag (8 timer).

 

Kurs for nye prosessveiledere og fasilitatorer

Kurset går over 3 dager og vil inneholde teori, diskusjon og praktiske øvelser om forbedringsarbeid individuelt og i grupper. Prosessveilederne har en sentral rolle i utvikling av universitetets og enhetenes kontinuerlige arbeid med forbedring av administrative prosesser.

Kurset krever ingen særskilte forkunnskaper. Som prosessveileder er det en fordel om man liker å stå “foran på tavla” og jobbe sammen med en gruppe. I kurset vil alle deltakerne få øve seg på dette. Hvert kurs har plass til 10-12 deltakere. Kursdeltakerne må kunne delta alle dager.

Etter gjennomført kurs er det ønskelig at nye prosessveiledere så raskt som mulig deltar i en prosess enten ved egen eller annen enhet ved UiT, eventuelt i en prosess som omfatter hele UiT.