Helsefak 2014-2020

Arbeidsgruppe utdanning

Arbeidsgruppen har ansvaret for gjennomføring av aktiviteter knyttet til prosjektet og utarbeider arbeidsgruppens bidrag til den helhetlige strategiske planen, Arbeidsgruppen rapporterer til oppdragsgiver som legger fram saker for styringsgruppen til behandling. Arbeidsgruppen skal sikre god dialog med fakultetsledelsen og instituttene.

Arbeidsgruppene skal utforme en kommunikasjonsplan for arbeidet som sikrer at interessenter blir informert og kan komme med innspill til arbeidet.

Arbeidsgruppene skal orientere seg om fremdriften i UiTs strategiske plan og innarbeide evt. føring av betydning for Helsefaks strategiske plan.

Arbeidsgruppene vil bestå inntil endelig behandling av ny strategisk plan er gjort i FS mai 2014. Arbeidsgruppene vil ha sin hovedarbeidsperiode fra januar til april. I denne perioden sendes UiT sin strategiske plan på høring (30. januar) og NIFU`s evaluering av Helsefak overleveres (31. januar).

Medlemmer arbeidsgruppe utdanning 

Leder Inger Njølstad
Nestleder Nanna Hauksdottir
UNN Hege Roland Persson
KS Guri Moen Lajord
Personal/økonomi

Kine Nilsen

Vara: Ann-Sofie Rydningen

Formidling

Anika Mackenroth

Vara: Elin Svendsen

IKM Henrik Schirmer
IHO Marta Grongstad
IKO Tordis Trovik
ISM May-Lill Johansen
IFA

Beate Garcia

Vara: Lars Småbrekke

RKBU Hanne Berg Lorentsen
IMB

Gunbjørg Svineng

Vara: Johanna Ericson Sollid

IPS

Bertil Bjerkan

Vara: Tove Dahl

Student:

Børje Cronblad Andersson

Student

Sekretariat Elin SkogAnsvarlig for siden: Sundsfjord, Arnfinn Ståle
Sist oppdatert: 04.10.2016 15:18