Helsefak 2014-2020

Arbeidsgruppe forskning

Arbeidsgruppen har ansvaret for gjennomføring av aktiviteter knyttet til prosjektet og utarbeider arbeidsgruppens bidrag til den helhetlige strategiske planen, Arbeidsgruppen rapporterer til oppdragsgiver som legger fram saker for styringsgruppen til behandling. Arbeidsgruppen skal sikre god dialog med fakultetsledelsen og instituttene.

Arbeidsgruppene skal utforme en kommunikasjonsplan for arbeidet som sikrer at interessenter blir informert og kan komme med innspill til arbeidet.

Arbeidsgruppene skal orientere seg om fremdriften i UiTs strategiske plan og innarbeide evt. føring av betydning for Helsefaks strategiske plan.

Arbeidsgruppene vil bestå inntil endelig behandling av ny strategisk plan er gjort i FS mai 2014. Arbeidsgruppene vil ha sin hovedarbeidsperiode fra januar til april. I denne perioden sendes UiT sin strategiske plan på høring (30. januar) og NIFU`s evaluering av Helsefak overleveres (31. januar).

Medlemmer arbeidsgruppe forskning

Leder Sameline Grimsgaard
Nestleder Jan Rosenvinge
UNN Ellen Blix
Midlertidig vit. ansatte
Personal/økonomi

Ann-Sofie Rydningen

Vara: Kine Nilsen

Formidling

Anika Mackenroth

Vara: Elin Svendsen

IKM Ellisiv Mathiesen
IHO Aud Obstfelder
IKO Jan Bergdahl
ISM Bjarne Koster Jacobsen
IFA

Natasa Skalko-Basnet

Vara: Pål Jarle Johnsen

RKBU Merete Saus
IMB

Terje Larsen

Vara: Steinar Johansen

IPS

Martin Eisemann

Sekretariat Ståle LiljedalAnsvarlig for siden: Sundsfjord, Arnfinn Ståle
Sist oppdatert: 04.10.2016 15:18