Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North (avsluttet)

Prosjektdeltakere

 

Foto: Ola Røe

Prosjektleder   Professor Siri Gerrard Kvinnforsk, UiT
Adm.leder Seksjonssjef Lise Nordbrønd                               Kvinnforsk, UiT
Forsker  Ingrid Kielland Kvinnforsk, UiT
Statistikk Paul Pedersen Kvinnforsk, UiT
Forsker Professor Halldis Valestrand Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT
Forsker Ph.d. stipendiat Tatiana Wara                       Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT
Forsker Deatra Walsh Kvinnforsk, Uit

 Eksterne samarbeidspartnere:

Forsker Seniorforsker Marit Anne Aure  Samfunnsforskning Norut Tromsø
Forsker            Førsteamanuensis, Mai Camilla Munkejord Uni Rokkansenteret, Bergen/ Instititutt for  reiseliv og nordlige studier, Universitetet i Tromsø, campus Alta