Formål med bygget

Her beskrives bakgrunn for, behov for og historikk i utviklingen av Teknologibygget

Her vil selve teksten komme.
Ansvarlig for siden: John Arne Opheim
opprettet: 28.05.2013 13:24