Forbedringsprosesser Helsefak

Om forbedringsarbeidet

 Forbedringsarbeider ved Helsefak koordineres av arbeidsgruppen LEAN Helsefak

 

Bilder fra Lean fagdag og prosessveiledere/arbeidsgrupper i gang med Lean oppgaver.
Ansvarlig for siden: Nylund, Trond
Sist oppdatert: 01.04.2016 08:17