ProsessTRE: Time/hjelpelærer og honorarer

 

Hva har vi oppnådd?

ProsessTRE resulterte i en ny flyt for utbetaling av time-/hjelpelærerlønn (12/3893). Den nye flyten innebærer at attestantrollen legge på instituttnivå (12/4231) og skjema sendes direkte til lønningskontoret for utbetaling, uten å gå via fakultetsnivået. Fakultetet har også utabeidet rammer for avlønning av time-/hjelpelærere (12/4007) og universitetet har tatt i bruk nye skjemaer på flere områder. Disse skjemaene finnes bla her.

Prosessen er nå avsluttet og videre oppfølging vil skje lokalt ved de enkelte instiutttene ved å gjennomgå enkeltsaker og avdekke eventuelle flaskehalser.

 

Bakgrunn for prosessen

Ved felles tur for adminsitrasjonen til Malangen, kom det inn mange forslag til prosesser. I forkant av prosess tre ble alle ansatte også invitert til å komme med forslag på hvilken prosess vi skulle arbeide med. Et forslag som kom både fra turen og i ettertid var utbetaling til time/hjelplærer og honorarer.

Prosessdager

29 og 30 Mai, samt 1 og 4 Juni er satt av til kartlegging av dagens situasjon og design av ny/forbedret prosess. Fokusgruppa er bredt sammensatt, og består i denne runden av:

 • Ann-Sofie Rydningen (Seksj. for personal- og øk.tjenester.)
 • Nina Kræmer (Seksj. for personal- og øk.tjenester - regnskap Helsefak)
 • Anita Røreng (studiekonsulent medisin)
 • Bjørn Hermansen (IKM)
 • Siv Rist Richardsen (IMB)
 • Idar Indrevoll (POA - Lønnsseksjonen)
 • Lajla Johansen (POA-Lønnsseksjonen)
 • Janne Andersen (IHO)
 • Gerd Mai Øien (IHO)
 • Mona Ingebrigtsen (ISM)
 • Kirsti Ludvigsen (IKO)
 • Tove Heen (Fagforeningsrepresentant)
 • Vivi Ann Jacobsen (RKBU)
 • Gunn Berger (Seksjon for personal- og øk.tjenester - regnskap Helsefak)
 • Christina Solberg (Seksjon for personal- og øk.tjenester - økonomi Helsefak)