ProsessTO: Eksamen og sensur

Mål med prosessen

 • All sensur innenfor fristen på 3 uker
 • Gjennom bedre kvalitet på sensurarbeid og sensorveiledninger, skal antall klager på sensur reduseres

 

Hva har vi oppnådd?

 • Ny og smidigere prosess: Rutiner for eksamensarbeid
 • Jevnlige tavlemøter på 20 minutter, hvor deltakerne følger med på statistikker for forsinkelse og tar opp kortsikte og langsiktige problemstillinger

I tillegg er det opprettet to arbeidsgrupper som har utarbeidet

 • retningslinjer for begrunnelse ePhorte 2011/4635-13 
 • mal for sensorveiledningerEndelig rapport ikke sluttført

 Se også studenter inn i forbedringsprosessene

Bakgrunn for prosessen

På bakgrunn av innspill på seminar om forbedringsprosesser ved Helsefak i Malangen 13. og 14. september 2011,  så fakultetet  potensiale for forbedringer knyttet til eksamen og sensur. I tillegg er det økonomiske konsekvenser ved forsinkelse, noe som ytterligere forsterker viktigheten av å ha smidige prosesser.

Fokusgruppen jobbet med kartlegging av prosessen fortløpende gjennom verdistrømsanalyse og fokusgruppemøter. Gruppen hadde ansvar for å lage beslutningsgrunnlag, avdekke problemer/flaskehalser og foreslå prioriterte tiltak.

Medlemmer i fokusgruppen:

 • Tove Eriksen Heen, tillitsvalgt
 • John Vegard Bjørklund, institutt for psykologi
 • Agnes Gullingsrud Fjeldstad, seksjon for utdanningstjenester
 • Randi Astad, seksjon for utdanningstjenester
 • Brynjar Jørstad, seksjon for utdanningstjenester
 • Evy Lindberg, institutt for helse- og omsorgsfag
 • Vibeke Lunde, institutt for klinisk odontologi
 • Andreas Robertsen, institutt for farmasi
 • Elin Holm, seksjon for utdanningstjenester
 • Vibeke Guddingsmo, institutt for helse- og omsorgsfag
 • Sylvia Steffensen, HSL-fak
 • Tor-Erik Fossli, avdeling for utdanning
 • Ellinor Engum, avdeling for utdanning
 • Svein Are Tjeldnes, prosessveileder

 

Fokusgruppen hadde følgende møter:
 
12. oktober kl 10-11: Kick-off (PP-presentasjon)
19.-20. oktober: Verdistrømsanalyse
26.-27. oktober: Redesign prosess

 

 


 

 

Maler og brukerveiledninger (Vises kun for påloggede ansatte)