Creating the New North (CNN)

Medlemer

Styre:
Professor Reidar Bertelsen (Institutt for arkeologi og sosialantropologi), leiar
Professor Lars Ivar Hansen (Institutt for historie og religionsvitskap)
Professor Richard Holt (Institutt for historie og religionsvitskap)
----
Konservator Dikka Storm (Tromsø museum)
Professor Ingebjørg Hage (Faggruppe for kunstvitskap, Institutt for kultur og litteratur)
Professor Inger Storli (Tromsø museum)
Førsteamanuensis Rune Blix Hagen (Institutt for historie og religionsvitskap)
Førsteamanuensis Roald E. Kristiansen (Institutt for historie og religionsvitskap)
Professor Endre Mørck (Institutt for språkvitskap)
Professor emeritus Håvard Dahl Bratrein
Professor Michael Schmidt, Institutt for kultur og litteratur

Ph.d.- og post.doc.-stipendiatar tilknytta programmet:
Post.doc.-stipendiat Rognald Bergesen (Faggruppe for kunstvitskap, Institutt for kultur og litteratur)
Ph.d.-stipendiat Sigrun Høgetveit Berg (Institutt for historie og religionsvitskap)
Ph.d.-stipendiat Stefan Figenschow (Institutt for historie og religionsvitskap)
Ph.d.-stipendiat Siv Rasmussen (Institutt for historie og religionsvitskap)
Ph.d.-stipendiat Miriam Tveit (Institutt for historie og religionsvitskap)
Ph.d.-stipendiat Inga Malene Bruun (Institutt for arkeologi og sosialantropologi)
Ph.d.-stipendiat Eirin Holberg (Institutt for arkeologi og sosialantropologi)
Ph.d.-stipendiat Sverre Andreas Fekjan (Institutt for historie og religionsvitskap)
Ph.d.-stipendiat Ståle Hagen (Institutt for historie og religionsvitskap)
Ph.d.-stipendiat Yassin Karoliussen (Institutt for arkeologi og sosialantropologi)
Ph.d.-stipendiat Ingebjørg Aamlid Dalen (Institutt for historie og religionsvitskap)

Mastergradsstudentar tilknytta programmet:

Tommy Johansen (Institutt for historie og religionsvitskap)
Astrid Marie Mellem Johnsen (Institutt for historie og religionsvitskap)
Dag Frøland (Faggruppe for kunstvitskap, Institutt for kultur og litteratur)

Forskargruppa CNN. F.v. Reidar Bertelsen, Roald Kristiansen, Dikka Storm, Lars Ivar Hansen, Inger Storli, Ståle Hagen, Yassin Karoliussen, Rognald Heiseldal Bergesen, Siv Rasmussen, Richard Holt, Sigrun Høgetveit Berg, Stefan Figenschow, Håvard Dahl Bratrein.
Ikkje til stades: Ingebjørg Hage, Miriam Tveit, Inga Malene Bruun, Eirin Holberg, Rune Hagen, Endre Mørck og Sverre A. Fekjan.
Foto: Anja Pesch

 

 
Ansvarlig for siden: Berg, Sigrun Høgetveit
Sist oppdatert: 13.02.2017 00:53