Creating the New North (CNN)

Vener av programmet

Professor Charlotte Damm (Institutt for arkeologi og sosialantropologi)
Førsteamanuensis Liv Helene Willumsen (Institutt for historie og religionsvitskap)
Førstekonsulent Keth Lind (Tromsø museum)
Arkeolog Anders Hesjedal (Troms fylkeskommune)
Spesialrådgivar Reidun Laura Andreassen (Finnmark fylkeskommune)
Målerikonservator Kaja Kollandsrud (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo)
Professor Lena Liepe (IFIKK, Universitetet i Oslo)
Førsteamanuensis Thomas Wallerstrøm (NTNU)
Direktør Ole Jakob Furset (Sør-Troms Museum)
Avdelingsleiar Tore Einar Johansen (Sør-Troms Museum)
Lisa G. Bostwick
Arkeolog David Griffiths (University of Oxford)
Sivilarkitekt, dr.ing Jørgen Jensenius
Bygningsarkeolog Ole Egil Eide
Kunstvitar Vidar Trædal
Førstebibliotekar Per Pippin Aspaas (Universitetsbiblioteket i Tromsø)
Ph.d.-stipendiat Kerstin Hundahl (Lunds Universitet)
Marius Opdahl Larsen
Ansvarlig for siden: Berg, Sigrun Høgetveit
Sist oppdatert: 13.02.2017 00:53