KOMMUNAL OG REGIONAL PLANSTRATEGI

Prosessforståelse og prosessdesign

samfOgKultur_prosjektsidebanner.png

Innføring i prosessforståelse og prosessdesign ved gjennomføring av planstrategiarbeidet, med vekt på forholdet politikk/ fag/ administrasjon, sektor-samordning og bred medvirkning fra kommunesamfunnet

I denne delen av studiet er det blitt gjennomført øvinger i rollespill knyttet til den praktiske utfordringa studentene har i sine hjemkommuner.

Det er også gitt forelesninger knyttet til temaet prosessforståelse og prosessdesign av:

- Asle Farner (firma Asle Farner): (se info i høyre felt på denne sida)

- Tom Erik Forså (politisk rådgiver Tromsø kommune): Planstrategi og planprogram: Erfaringer fra prosessen i Tromsø kommune

- Jan Einar Reiersen (kommueplanrådgiver i Tromsø kommune): Kommunal/regional planstrategi og utvikling i Tromsø-regionen

- Tor Arne Lillevoll (UiT): Fra strateginivå til operativt nivå i kommunal planlegging (jf. R. Amdam - Planlegging og prosessleiing.)

Det finnes web-tv opptak av forelesningene til Asle Farner. For de øvrige er det ikke gjort tilsvarende opptak.

Fra samlinga i mai 2015: Forberedelser til rollespill om kommunal planstrategi
Fra samlinga i mai 2015: Aktive studenter - Oppsummering av momenter fra gjennomført rollespill

  Kommunikasjon og prosess

  FORELESNINGER SOM ER BRUKT I UNDERVISNINGEN:

  Asle Farner:

  1. Introduksjon (I) til mai-samlinga: Arbeid med planstrategi - Prosessforståelse
  2. Introduksjon (II) til mai-samlinga: Prosesser for utvikling av planstrategi


  SÆRLIG RELEVANT LITTERATUR BRUKT I UNDERVISNINGEN:
  Farner. A. (2008): Verksted som verktøy - Å planlegge og lede workshops. Kommuneforlaget. (Boka er ikke i salg lengere - kontakt forfatteren (asle@farner.no))

  Amdam, R. (2011): Planlegging og prosessleiing. Det Norske Samlaget. PENSUM: Kap. 4-8 og 10-12 (119 sider). Bokas forside HER  Ansvarlig for siden:
  Sist oppdatert: 07.12.2015 10:19