KOMMUNAL OG REGIONAL PLANSTRATEGI

Mer om prosjektet/studiet - 2015

samfOgKultur_prosjektsidebanner.png

SAMARBEIDSPARTER I 2011 OG I 2015

Faggruppa Samfunnsplanlegging og kulturtforståelse ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) har i samarbeid med U-vett (nå RESULT) utviklet emnet Kommunal planstrategi/regional planstrategi. Utviklingsarbeidet foregikk i 2011 gjennom et prosjekt økonomisk støttet av Norgesuniversitetet, og i nært samarbeid med Troms fylkeskommune og Miljøverndepartementet - som begge bidro med økonomiske midler og faglige ressurser. Prosjektet har også gjort nytte av faglige bidrag fra KS.

I denne nye runden i 2015 har Troms fylkeskommune støttet prosjektet økonomisk - og har deltatt med studenter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også bidratt med økonomisk støtte. Videre har Fylkesmannen i Troms åpnet for økonomisk støtte til kommuner i Troms - og har dessuten selv deltatt med student på studieemnet. 

Fylkesmannen i Finnmark og Finnmarks fylkeskommune har deltatt i innledende drøftinger om nytt studietilbud. Videre deltok KS i innledende drøftinger i prosjektet og åpnet for å bidra med faglig støtte i gjennomføringen.

.

KUNNSKAPSDELING IFM. KOMMUNAL STRATEGIUTVIKLING OG PLANLEGGING

Hensikten med dette nettstedet er å dele erfaringer og undervisngsressurser. Samtidig vil vi gjennom dette vise et eksempel på samfunnsnyttig kobling mellom arbeidsliv og akademia - der formålet er å mestre aktuelle utfordringer i samarbeid.

Nå er utfordringa at alle kommuner og fylkeskommuner i løpet av det nærmeste året etter kommune- og fylkestingsvalget i 2015, skal revidere sine planstrategier fra første runde.

Gjennom dette nettstedet er det et mål for UiT å gjøre praktisk anvendbar innsikt lett tilgjengelig for flere enn de som nå deltar som studenter i studieemnet Kommunal/regional planstrategi.

Vi forventer at dette nettstedet skal bidra til en viss spredningseffekt.

.

VEDTATTE PLANSTRATEGIER: RESULTATER REGIONALT OG NASJONALT (februar 2013)

Miljøverndepartementet har foretatt en nasjonal undersøkelse av status for vedtak om kommunale planstrategier. Rapporten som finnes HER, viser at nesten 80 % av landets kommuner fikk vedtatt kommunal planstrategi i forrige periode. I Troms fikk vel 83 % fått vedtatt planstrategier. I Finnmark var andelen 90 % og i Nordland 55 %. Troms lå godt an sammenlignet med landet som helhet.

Andelen vedtatte planstrategier sier imidleritd lite om prosessens og strategiens kvalitet. Men vi regner med å ha bidratt til høy vedtaksprosent i Troms. Samtidig er det et spørsmål om kvaliteten til de vedtatte planstrategiene er høyere enn den ville ha vært uten vårt studietilbud. Det vet vi lite om.

VIDEREUTVIKLING AV VEDTATTE PLANSTRATEGIER (2015-2019):

Denne gang kunne vi i undervisningen ta utgangspunkt i planstrategier som var utviklet i første fase. I dette lå det et godt grunnlag for læring og kompetanseheving - som det er behov for når planstrategiene skal videreutvikles for perioden 2016-2019. 

På årets studium hadde vi i starten 15 studenter. Av disse fullførte 12 studenter med bestått eksamen. Vi har grunn for å regne med at de med gjennomført studium har godt grunnlag for å bistå politikerne med utvikling eller revidering av de gamle planstrategiene.


Mange har bidratt i utvikling og gjennomføring av prosjektet:

.

Nils Aarsæther

Fagansvarlig/professor Nils Aarsæther, UiT

Tor Arne Lillevoll, UiT

Fagansvarlig/førstelektor Tor Arne Lillevoll, UiT

Fra tidligere U-vett (nå RESULT) har postdoktor Mariann Solberg bidratt med utforming og gjennomføring av prosjektet.

Flere andre fra U-vett var avgjørende viktig for gjennomføring av prosjektet og har bidratt mer eller mindre, teknisk og på andre måter. Dette gjelder Per Frank Hansen, Jelena Larsen, Stine Didriksen og Mark Birger Stenersen.

Fra Miljøverndepartementet har avd.dir. Bjørn Casper Horgen, rådgiver Henrik Dahlstrøm  bidratt med forelesninger og annen faglig støtte.

Fra Harstad kommune har kommuneplanlegger Therese Frivåg Lund bidratt med forelesning.

Firma Asle Farner har bidratt med forelesninger og faglig innhold på en 2-dagers fysisk samling.

FRONTER: GRUNNLAGET FOR DETTE NETTSTEDET

Fronter er et godt innarbeidet redskap for administrasjon av og kommunikasjon i studier som dette. Fronter-rommet som er brukt i studiet har vært et lukket rom for studenter og lærere.

Dette nettstedet under 'uit.no' som vi ønsker å åpne i sin helhet, bygger på ressurser som har vært tilgangelig gjennom Fronter, gjennom kommunikasjonsverktøyet Adobe Connect og direkte gjennom fysiske samlinger i studiet.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 07.12.2015 10:19