Fra bygd til by – En undersøkelse om helse, levekår og tilhørighet

Kontakt

Prosjektleder for Fra bygd til by er forsker og faglig leder ved Senter for samisk helseforskning Ann Ragnhild Broderstad.
Ansvarlig for siden: Broderstad, Ann Ragnhild
Sist oppdatert: 17.02.2022 13:18