Fra bygd til by – En undersøkelse om helse, levekår og tilhørighet

Kontakt

Prosjektleder for Fra bygd til by er forsker og faglig leder ved Senter for samisk helseforskning Ann Ragnhild Broderstad.
Ansvarlig for siden: Ann Ragnhild Broderstad
Sist oppdatert: 16.12.2021 14:23