Se video" /> Se video" />
Trekkfugler i nord

Observasjoner av Svarthvit fluesnapper i 2017

Dato Antall Hvor? Av hvem?
11.05. 1 par Skogsfjord, Karlsøy Berna Solheim og John-Rolf Ellila
15.05. 1 Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
15.05. 1 Holmeslett, Tromsø Erik K. Jæger
16.05. 1 Sørstraumen, Kvænangen Elling Larsen
17.05. 1 Evenskjer, Skånland Frank Torvik
17.05. 1 Tromsdalen, Tromsø Trond-Helge Jensen
17.05. 1 Larseng, Tromsø Eirik Reierth
25.05. 1 hann Sultindvik, Lenvik Reidar Ernstsen
25.05. 1 Vorterøy, Skjervøy John E. Olsen

Tilbake
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 19.04.2017 11:00