Trekkfugler i nord

Observasjoner av Rødvingetrost i 2017

Dato Antall Hvor? Av hvem?
25.04.
5-10 Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
03.05. 1 Tønsnes, Tromsø Trond-Helge Jensen
05.05. flokk Sultindvik, Lenvik Reidar Ernstsen
07.05. 20 Evenskjer, Skånland Frank Totvik
10.05. <100 Larseng, Tromsø Eirik Reierth

Tilbake