Trekkfugler i nord

Observasjoner av Rødstilk i 2017

Dato Antall Hvor? Av hvem?
 03.05. 3 Evenskjer, Skånland Frank Torvik
10.05. 2 Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
15.05. 1 Tønsnes, Tromsø Trond-Helge Jensen
16.05 2 Holmeslett, Tromsø Erik K. Jæger
20.05. - Musvær, Tromsø Jarle M. Enoksen
17.06. 5 Vorterøy, Skjervøy John E. Olsen

Tilbake