Observasjoner av Løvsanger i 2017

Dato Antall Hvor? Av hvem?
 18.05. 1 Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
19.05. 1 Larseng, Tromsø Eirik Reierth
02.06. - Tønsnes, Tromsø Trond-Helge Jensen

Tilbake
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 07.06.2017 08:41