Trekkfugler i nord

Observasjoner av Gransanger i 2017

Dato Antall Hvor? Av hvem?
 01.05. 1 Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
 17.05. 1 Larseng, Tromsø Eirik Reierth
 02.06. - Tønsnes, Tromsø Trond-Helge Jensen
 

Tilbake