Trekkfugler i nord

Observasjoner av Gjøk i 2017

Dato Antall Hvor? Av hvem?
 22.05. 2 Vikeland og Dalsnes, Kvæfjord Brynjar Wikeland
 24.05. 1 Breivikbotn, Sørøya Kari Kvil
 26.05. 1 Skogsfjord, Karlsøy Berna Solheim og John-Rolf Ellila
 27.05. 1 Tønsnes, Tromsø Trond-Helge Jensen
 02.06. 1 Vorterøy, Skjervøy John E. Olsen
 
 

Tilbake