Trekkfugler i nord

VIPE Vuoktaláfol (Vanellus vanellus)

Vipe er en vanlig hekkefugl i Sør Norge, men har i løpet av de siste 100 år spredt seg nordover. Den nådde Trøndelag i 1880, Senja i 1920, Kvaløya i 1935, Karlsøya i 1940-45, og Måsøy i Vest-Finnmark i 1956. Nå er den vanlig langs kysten av Troms og stedvis også i Finnmark.

Vipe Slik låter den
Tegning: Ellen M. Beck  
Vipe 2

Vipa foretrekker våtmarksområder, men er også sterkt knyttet til jordbruksarealer hvor gresset holdes kort. Den unngår områder med tett vekst av trær og busker.

I de siste tiårene har bestanden vist tegn til tilbakegang. Dette kan skyldes drenering av våtmarksområder og en intensivering av jordbruket. Harde vintre kan også ta knekken på mange fugl.
Foto: Stein Ø Nilsen/tromsofoto.net ©  
Vipe kart Noen viper overvintrer i Sør-Norge og Danmark, men de fleste trekker lenger vest langs Atlanterhavskysten fra de britiske øyene og sørover til Spania og Portugal. De første individene ankommer Tromsø tidlig i mars, men de fleste kommer ikke før i slutten av mars eller i første halvdelen av april.