Trekkfugler i nord

GRÅGÅS Ránesčuonjá (Anser anser)

Tidlig på våren, lenge før de første gjessene er ventet i landsdelen, får vi ofte rapporter om ’gåseploger’ som beveger seg nordover langs kysten eller fjordene i Troms. Det viser seg ofte at observatøren har forvekslet gjessene med storskarv som også trekker i ’plog’. I dårlig dagslys er det ikke lett å skille mellom artene.

Grågås  
Tegning: Ellen M. Beck  
Grågås 2

Vanligvis er ikke grågåstrekket i full gang før i midten av april, men enkelte individer kan vise seg i hvert fall én måned tidligere. Noen grågjess overvintrer i Norge, først og fremst på Sørlandet og i Rogaland. De fleste trekker til Nederland og Spania.

Foto: Stein Ø Nilsen/tromsofoto.net ©  
Grågås kart I Spania er de utsatt for en utstrakt jakt, og i Nederland er de påvirket av pågående endringer i landbruket. I det forrige århundre gikk bestanden av grågås kraftig tilbake på grunn av overdreven jakt og reirplyndring. Så kom en periode da den klarte å bygge seg opp igjen, men nå frykter man en ny tilbakegang på grunn av jakt i Norge og truslene i vinterområdene.