Trekkfugler i nord

GJØK Giehka (Cuculus canorus)

Hann-gjøkens ko-ko er et sikkert tegn på at våren nærmer seg slutt og at sommeren er like rundt hjørnet. Gjøken er blant de siste trekkfuglene som kommer til Nord-Norge, og er vanligvis på plass i løpet av de siste ti dagene i mai. Om den er lett å høre, er ikke gjøken like lett å se, og den sitter ofte godt skjult i trærne.

Gjøk Slik låter den
Tegning: Ellen M. Beck  
Gjøk 2

Gjøken er vanlig i hele Nord-Norge med unntak av de ytterste øyene i Troms og i kyststrøkene i Finnmark.Gjøken har en meget spesiell livsstil i og med at den ikke bygger eget reir. Hunnen legger eggene i andre arters reir, og ungene blir oppvartet av ’vertene’. Disse vertene er som regel mye mindre i størrelse.

Foto: Gunnar Gundersen ©

 
Kart over gjøk

I Norge er heipiplerken den vanligste vertsarten, men gjøken legger også egg i reir av en lang rekke arter som bokfink, linerle, løvsanger, trepiplerker, m.m.. Eggene som gjøken legger ligner vertenes egg i farge og mønster, og det er ofte vanskelig å skille mellom dem.

Strategien med å leve som en ’reirparasitt’ betinger et evig kappløp mellom gjøken og verten. Gjøken må hele tiden finne nye måter å lure verten på, mens verten må sette inn mottiltak for å unngå å bli lurt.

Voksne gjøk drar sørover i slutten av juli eller begynnelsen av august, mens ungene begynner sitt trekk omtrent én måned senere. Gjøken overvintrer i tropisk Afrika.