Bioinformatikk plattform i integrert systembiologi

Generell informasjon

SYSBIO_logo2.png (Bredde: 560px)

Plattformen i Integrert systembiologi (SYSBIO) er en teknologisk service-enhet. Målsetningen er å kunne hjelpe forskere ved universitetet i Tromsø med bioinformatiske analyser relatert til system biologi, genom og funksjonelle genomstudier.

  • Plattformen tilbyr en bioinformatikk portal, hvor brukerne på en enkel måte kan finne frem til databaser og bioinformatikk verktøy.
  • Vi ønsker også å tilby opplæring gjennom regelmessige kurs og samlinger, samt individuell oppfølging og veiledning.
  • For at brukerne på en enkel måte kan kontakte og kommunisere med plattformens ansatte har vi også en opprettet en ”helpdesk”.
  • Plattformen er underlagt FUGE-N

SYSBIO_logo.png

Banner - FUGE (Bredde: 180px)

 

System biologi

 

Genomikk

 

Funksjonell genomikkAnsvarlig for siden: Hjerde, Erik
Sist oppdatert: 03.05.2012 08:32