Bioinformatikk plattform i integrert systembiologi

Servicetilbud

Servicetilbud ved plattformen for integrert systembiologi

Forskere vil kunne bruke plattformen på tre ulike måter:

  1. Kunde support/rådgivning - for eksempel å gi råd om prosedyrer, metoder og ressurser.
  2. Teknisk bistand - for eksempel installasjon av programvare/databaser og analyser.
  3. Forskningssamarbeid - forespørsler som krever en innsats utover teknisk bistand / rådgivning vil bli satt opp som et forskningssamarbeid.

 

Vi kan forløpig tilby hjelp med analyser innenfor følgende områder, men bioinformatiske problemstillinger utover dette kan også diskuteres.:

  • Sammenstilling av genom sekvenser (assembly)
  • Annotering av genomer
  • Sekvensanalyser (f.eks. prediksjon av transkripsjonsfaktor bindings seter)
  • Prediksjon av ikke-kodende RNA
  • Mapping av high-throughput sekvens data (RNAseq)
  • Differensiell gen ekspresjons data analyser


Vi vil også snart kunne tilby hjelp med å lage små programmer (script).

 

Bestillingsskjema:

Servicepakke 1: Sequence assembly and annotation

Servicepakke 2: DNA sequence analysis

Servicepakke 3: Mapping of biological data
Ansvarlig for siden: Hjerde, Erik
Sist oppdatert: 03.05.2012 08:32