Publikasjonar

språk inorge.png (Bredde: 180px)

Tove Bull og Anna-Riitta Lindgren (red.):

De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk.

Novus forlag. 2009.
Ansvarlig for siden: Hilde Sollid
Sist oppdatert: 15.11.2012 13:20