Members

A series of social science and humanities fields are represented in the research group, including Documentary Studies, History, Cultural Studies, Literary Studies, Religious Studies, Political Science and History of Science. The research group also incorporates researchers/academics from other departments of the University of Tromsø, and from external institutions. Approximately 30 researchers, including doctoral candidates, are linked to NHN.

Leaders
Professor Einar-Arne Drivenes, Department of History and Religious Studies
Professor Robert Marc Friedman, Department of History and Religious Studies / IAKH, UiO
Professor Henning Howlid Wærp, Department of Culture and Literature

Members
Lena Aarekol, historie
Institusjon: Polarmuseet, Tromsø Museum Universitetsmuseet
Forskning: Museale representasjoner av polarhistoria.
Formidling: Cold Coast - Close relationship 2011, vandreutstilling. Snowhow, utstilling Polstjerna.

Per Pippin Aspaas, historie og latin
Institusjon: UiT
Forskning: Making Sense of the Aurora. The Role of the Societas Meteorologica Palatina of Mannheim in the History of Northern Lights research. Forskningsformidling: Nordområdenes forskningshistorie på nett.

Vidar Bjørnsen, historie
Institusjon: UiT
Forskning: Det asymmetriske naboskap: Norge og Russland 1814-2014

Stian Bones, historie
Institusjon: UiT
Forskning: Det asymmetriske naboskap: Norge og Russland 1814-2014; Norsk polarpolitikk 1870-2014

Fredrik Chr Brøgger, engelsk litteraturvitenskap
Institusjon: UiT
Forskning:  Arktiske diskurser: Nord-amerikansk "Nature Writing" om Arktis. Finnmarksvidda som subarktisk landskap.

Einar-Arne Drivenes, historie
Institusjon: UiT
Forskning: Norsk Polarpolitikk 1870-2014.  Monografi – Adolf Hoel, geolog og polaraktivist.

Marie-Theres Federhofer, tysk
Institusjon: UiT
Forskning: Making Sense of the Aurora: Magnetische Ungewitter and Erd-Lichter: Alexander von Humboldt on Northern Lights.

Robert Marc Friedman, vitenskapshistorie
Institusjon: UiT/UiO
Forskning: Norsk Polarpolitikk. Making Sense of the Aurora.

Silje Gaupseth, engelsk kultur og litteratur
Institusjon: UiT
Forskning: Arktiske Diskurser: Det vennlige Arktis.

Marit Anne Hauan, folkloristikk
Institusjon: UiT
Forskning: Nordlige maskuliniteter. Utvikling av bilder av maskulinitet fra 1700 tallet til i dag med særlig fokus på polare aktiviteter og arenaer.

Alf Håkon Hoel, statsvitenskap
Institusjon: Havforskningsinstituttet, avd. Tromsø
Forskning: Norsk Polarpolitikk (UiT). GeoNor (Norwegian Research Council). Arctic Ocean Review. Arctic Tipping Points (EU). Barents Sea ecosystems-based oceans management (Norwegian Research Council)
ahhoel@gmail.com

Berit Kristoffersen, samfunnsgeografi og statsvitenskap
Institusjon: UiT
Forskning: Limits to petroleum extraction? Climate change, environmentalism and energy politics in the Norwegian Arctic. PLAN- Potentials of, and limits to adaptation in Norway.

Rolf Inge Larsen, historie
Institusjon: UiT
Forskning: Kvener, læstadianisme og statskirke. Etniske og religiøse minoriteter i nord. 

Mariann Mathisen, historie
Institusjon: UIT
Forskning: Nordnorsk ishavsfangst, polare maskuliniteter. Norsk fiskeri- og kysthistorie, samisk kystkultur. Museologi og fartøyvern

Kari Aga Myklebost, historie
Institusjon: UiT
Forskning: Det asymmetriske naboskap: Norge og Russland 1814-2014.
Minoritetspolitikk i det norske og russiske nord. Nordområdenes vitenskapshistorie. Konstruksjoner av nord og nordlighet gjennom 1800- og 1900-tallet.

Torbjørn Pedersen, statsvitenskap
Institusjon: UiT
Forskning: Geopolitikk i nord. Det asymmetriske naboskap. Norsk polarpolitikk 1870-2014

Anka Ryall, engelsk litteraturvitenskap
Institusjoner: Det norske studiesenteret i Storbritannia og UiT, Kvinnforsk
Forskning: Northern Genders: The Nordic North as Gendered Space in Travel Writing 1840-1914.
Epost: anka.ryall@gmail.com
Telefon (mobil) +47 48154939 (jobb) +44 1904 323239

Johan Schimanski, allmenn litteratur
Institusjon: UiT
Forskning: Arktiske diskurser: The reception of the Austro-Hungarian Expedition, 1872-74. Border Aesthetics

Michael Hieronymus Schmidt, tysk språk og kultur
Institusjon: UiT
Forskning: Opplysningen og populæropplysningens nordlysdiskurs. Nordlysforskningens historie og Ag Dilettantisme.
 
Roswitha Skare, dokumentasjonsvitenskap
Institusjon: UiT
Forskning: Nanook of the North (1922) – hvor går skillet mellom filmen og parateksten?

Ulrike Spring, historie
Institusjoner: UiT, Institutt for kultur og litteratur, Universiteit van Amsterdam
Forskning: Arktiske Diskurser: The reception of the Austro-Hungarian Expedition 1872-74. Nordlysforskningens historie. Norsk polarpolitikk 1870-2014.
ulrike.spring@uit.no

Cathrine Theodorsen, tysk litteratur og kultur
Institusjon: UiT
Forskning: Arktiske diskurser: Reiselitteratur 1800-tallet

Hallvard Tjelmeland, historie
Institusjon: UiT
Forsking: Forskings- og formidlingsprosjekta ”Det asymemtriske naboskap. Norge og Russland 1814-2014” og ”Norsk polarpolitikk 1870-2014”. Medredaktør på bokprosjektet ”Barensregionens historie”. Biografiprosjekt om Ingvald Jaklin.

Njord Wegge, statsvitenskap
Institusjon: UiT
Forskning: Influence in asymmetrical relationships – The case of the EU and Norway in Arctic and maritime affairs

Henning Howlid Wærp, nordisk litteraturvitenskap
Institusjon: UiT
Forskning: Arktiske diskurser: Ekspedisjonsberetninger og deres litterære etterliv.

Urban Wråkberg, vitenskapshistorie
Institusjon: The Barents Institute, Kirkenes.
Forskning: Issues of northern geo-economics, cross-border issues, and applied research on economic growth, regional development and northern industry.

Ketil Zachariasen, historie
Institusjon: UiT
Forsking: Samiske nasjonale strategar - Ein analyse av den samiske mothegemoniske opposisjonen i Finnmark 1900-1940. Sparebank1 Nord-Norges historie. Norsk fiskeri- og kysthistorie

 

 Ansvarlig for siden: Sigrun Høgetveit Berg
Sist oppdatert: 21.01.2017 19:04
Skip to main content