The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants

Undervisning/presentasjoner - The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants (NOPPI)

 
 
 

2014

Tordis Ustad: Early intervention to improve motor outcome in infants who are born premature. Journal club meeting, Modena Hospital, Italy, February 2014

2013

Gunn Kristin Øberg: Parental competency, Individualization and Quality of Movement in Preterm infants following Early Physical Therapy in the NICU, Invited Speaker Section on Pediatrics Annual Conference (SoPAC) 2013, Anaheim, USA, November 8. 2013

2012

Tordis Ustad: The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants. Individuelt tilpasset fysioterapi til for tidlig fødte barn på nyfødt Intensiv avdelingen og foreldremedvirkning: Effekt og erfaringer, Juleseminaret Sør-Trøndelag fysioterapiforening, 27 November 2012 

 

Gunn Kristin Øberg, Blanchard Y, Obstfelder A: Interaction, motor learning and self. Poster presentasjon, International Congress; Knowledge through Interaction: How Children Learn about Self, Others, and Objects, University of Heidelberg, Germany, March, 1.-3. 2012

2011

Tordis Ustad, Kaaresen PI, Jørgensen L, Labori C, Skattør M, Kvisvik I, Vågen RT, Fjørtoft T,   Øberg GK: The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants. Poster presentasjon, Forskning innenfor barnehabilitering, 2. nasjonale konferanse, Trondheim, Norge, 10. november 2011

 

WORKSHOP: "TEST OF INFANT MOTOR PERFORMANCE (TIMP), 25.-26.AUGUST 2011,  UNIVERSITETET I TROMSØ
Arrangør: Rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø og Universitetet i Tromsø     
Instruktør: Gay Girolami, fysioterapeut og stipendiat ved "University of Illinois at Chicago", USA. Girolami har mange års erfaring fra arbeid på feltet spedbarn og barn med nevrologiske lidelser og hun er en av utviklerne av TIMP.

 

Tordis Ustad, Øberg GK, Kaaresen PI, Jørgensen L, Labori C, Alstad H, Skattør M, Jvisvik I, Vågen RT, Fjørtoft T:The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants. Poster presentasjon, 23rd Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability(EACD), Roma, Italia, 8.-11. juni 2011
Ansvarlig for siden: Øberg, Gunn Kristin
Sist oppdatert: 15.04.2014 13:38