The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants

Prosjektgruppen - The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants (NOPPI)

Prosjektleder for ”The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants” er

Gunn Kristin Gunn Kristin Øberg Fysioterapeut, førsteamanuensis, klinisk spesialist i barne - og ungdomsfysioterapi MNFF, Universitetet i Tromsø / Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø.

Telefon: + 47 77623260  e.mail: Gunn.Kristin.Oeberg@uit.no

 

I tillegg til prosjektlederen består prosjektledergruppen av


Per Ivar Kaaresen

Overlege, Dr. med, leder av Nyfødt Intensiv avdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø / Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø

 

Lone

 

Lone Jørgensen

 

Fysioterapeut og Professor, Universitetet i Tromsø

 

Tordis

 

Tordis Ustad

 

Fysioterapeut, MSc, klinisk spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, stipendiat,  St. Olavs Hospital, Trondheim

 

Øvrige samarbeidspartnere i prosjektet er:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø

Cathrine

 

Carhrine Labori

Fysioterapeut, klinisk spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF

Marianne

 

Marianne Skattør

(Sluttet mars 2015)

 Barnefysioterapeut

Ellen

 

Ellen Thomassen

 Barnefysioterapeut

Hilde

 

Hilde Alstad

(Sluttet sept. 2011)

 

Barnefysioterapeut

 

Universitetssykehuset, St.Olavs Hospital HF, Trondheim

Toril

 

 

Toril Fjørtoft

 

Fysioterapeut,  klinisk spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, MSc, stipendiat

Randi

 

 Randi Tynes Vågen

 Fysioterapeut, klinisk spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF

Inger

 

Inger Kvisvik

(Sluttet 2013)

Barnefysioterapeut

 

     Siril Osland                  

Barnefysioterapeut                                                                                   

Merethe Bradal Spesialfysioterapeut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo Universitetssykehus HF, avdeling Ullevål

                      

 

 

Charlotte Sinding          
Larsen                   

 

Fysioterapeut, klinisk spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF

 

Vibeke
Smith Aulie

 

Barnefysioterapeut                                                                           

 

Universitetet i Tromsø

Aud pass.jpg (Thumbnail (95x95))

                              

Aud Obstfelder

 

Førsteamanuensis, sosiolog, Det helsevitenskapelige fakultet

University of Illinois at Chicago, USA

Sue

                                          

Suzann Campbell DeLapp

 

Professor Emerita, Department of Physical Therapy and Director of Mentoring Programs, Research Education, Training and Career Development Program, Center for Clinical and Translational Science.

Gay

 

Gay Girolami                              

 

PhD, Fysioterapeut, klinisk førsteamanuensis

 

Pretermphysiotherapy prosjektgruppe

Fagpersonene i prosjektet samlet i Tromsø august 2011. Ikke tilstede: Dr. med Per Ivar Kaaresen, Tromsø, Pofessor Lone Jørgensen, Tromsø and Professor Suzann Campbell De Lapp, Chicago.

Fagpersonene i prosjektet samlet i Tromsø oktober 2010. Dr. med Per Ivar Kaaresen UiT/UNN og fysioterapeut Gay Girolami Chicago var ikke tilstede.
Ansvarlig for siden: Øberg, Gunn Kristin
Sist oppdatert: 15.04.2014 13:38