Barentspluss utvekslingsprogram

For mer detaljert informasjon om dette programmet gå til den engelskspråklige siden uit.no/barentsplus.

Barentspluss utvekslingsprogram

Barentspluss er et utvekslingsprogram for studenter, faglig og administrativt ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner i den norsk-russiske delen av Barentsregionen.

Barentspluss er Barentssekretariatets utvekslingsprogram. UIT Norges arktiske universitet er ansvarlig for å drifte programmet. Hvert semester kan universitetene i nettverket søke om midler til stipend for student- og ansattutveksling, og til mindre samarbeidsprosjekter. Utvekslingsordningen dekker de følgende sju regionene:

Norge: Troms og Finnmark og Nordland
Russland: Murmansk, Arkhangelsk, Nenets, Komi og Karelen

Hvem kan søke om Barents + stipend?

Studenter, faglig og administrativt ansatte ved medlemsuniversitetene i nettverket.

Har du spørsmål om søknadsprosessen eller ønsker å komme i kontakt med ett av de russiske universitetene?

Ta kontakt med prosjektansvarlig Natalia Kononova
Ansvarlig for siden: Kononova, Natalia
Sist oppdatert: 29.10.2020 09:37