Kan hjerne-MR og FDG PET MR avbildning avdekke sammenhengen mellom atrieflimmer og kognitiv svikt? En pilotstudie.

Kan hjerne-MR og FDG PET MR avbildning avdekke sammenhengen mellom atrieflimmer og kognitiv svikt? En pilotstudie.

Atrieflimmer (AF) har vist seg å ha en sammenheng med hjerneslag, kognitiv svikt (sviktende hukommelse og konsentrasjon) og demens. Hjerneavbildning kan påvise markører for utvikling av demens. Vi vil undersøke sammenhengen mellom AF og demens mer inngående med to ulike metoder for hjerneavbildning: MR (bilder med magnetfelt) og PET (bilder med radioaktiv metode). Utvalget består av 20 personer med AF som har deltatt i Tromsøundersøkelsen i 2015-16, der 10 fikk påvist kognitiv svikt og 10 ikke hadde dette. Disse personene skal være i alderen 70-75 år i 2020 og ikke ha gjennomgått hjerneslag. Denne pilotstudien vil undersøke gjennomførbarheten av disse metodene.