The Development of a Narrative Care Intervention for long-term care settings

Prosjektet er et samarbeid mellom Bodil H. Blix (UiT), Dr. Charlotte Berendonk og Dr. Vera Caine (University of Alberta, Canada). Hensikten med prosjektet er å utvikle en intervensjon for narrativ omsorg i sykehjem og andre boformer for eldre.

 

Publikasjoner fra prosjektet:

 

Berendonk, Charlotte; Blix, Bodil Hansen; Randall, William L.; Baldwin, Clive; Caine, Vera (2017). Care as narrative practice in the context of long-term care: Theoretical considerations.  International Journal of Older People Nursing, 12 (4). doi: 10.1111/opn.12156.

 

Blix, Bodil Hansen; Berendonk, Charlotte; Caine, Vera (2018). Theoretical foundations of narrative care: Turning towards relational ethics. Nursing Ethics doi: https://doi.org/10.1177/0969733018808079

 

Publikasjon under utarbeidelse:

The development of a Narrative Care approach for persons living with dementia in institutional care settings. 

Ansvarlig for siden: Bodil Hansen Blix
opprettet: 03.09.2019 09:42