Narrative care with older adults

Narrative care with older adults

Prosjektet er et samarbeid mellom Bodil H. Blix (UiT), Dr. Charlotte Berendonk og Dr. Vera Caine (University of Alberta, Canada). Hensikten med prosjektet er å utvikle begrepet narrativ omsorg (narrative care) og en intervensjon for narrativ omsorg i sykehjem og andre boformer for eldre.

 

Publikasjoner fra prosjektet:

 

Berendonk, C.; Blix, B.H.; Randall, W.L.; Baldwin, C.; Caine, V. (2017). Care as narrative practice in the context of long-term care: Theoretical considerations.  International Journal of Older People Nursing, 12 (4). https://doi.org/10.1111/opn.12156

Blix, B.H.; Berendonk, C.; Caine, V. (2018). Theoretical foundations of narrative care: Turning towards relational ethics. Nursing Ethics, 26 (7-8) https://doi.org/10.1177/0969733018808079

Berendonk, C.; Blix, B.H.; Hoben, M.; Clandinin, D.J.; Roach, P.M.; Compton, R.M.; Cave, M.T.; Caine, V. (2019). A Narrative Care approach for persons living with dementia in institutional care settings. International Journal of Older People Nursing, 15 (1) https://doi.org/10.1111/opn.12278

Blix, B.H.; Berendonk, C.; Clandinin, D.J.; Caine, V. (2020). The necessity and possibilities of playfulness in narrative care with older adults. Nursing Inquiry Published online July 13, 2020 https://doi.org/10.1111/nin.12373
Ansvarlig for siden: Blix, Bodil Hansen
Sist oppdatert: 18.08.2020 15:16