Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? – Et regionalt forskningssamarbeid for å forstå geografisk og uberettiget variasjon i helsetjenestebruk, medisinsk praksis og behandlingsresultater

Prosjektet er finansiert av HelseNord og ledes av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), HelseNord RHF. Blix er involvert som biveileder for en av phd-stipendiatene i prosjektet. Stipendiatprosjektet omhandler variasjon og lekkasje av pasienter fra lokalsykehus og helseregion ved gjennomføring av leddproteseoperasjoner og er en mixed methods studie.

Ansvarlig for siden: Bodil Hansen Blix
opprettet: 03.09.2019 09:41