Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor?

Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor?

Et regionalt forskningssamarbeid for å forstå geografisk og uberettiget variasjon i helsetjenestebruk, medisinsk praksis og behandlingsresultater.

Prosjektet er finansiert av HelseNord og ledes av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), HelseNord RHF. Blix er involvert som biveileder for en av phd-stipendiatene i prosjektet. Stipendiatprosjektet omhandler variasjon og lekkasje av pasienter fra lokalsykehus og helseregion ved gjennomføring av leddproteseoperasjoner og er en mixed methods studie.
Ansvarlig for siden: Blix, Bodil Hansen
Sist oppdatert: 29.12.2021 16:34