Arktisk aldring

Arktisk aldring

Samarbeid mellom Senter for omsorgsforskning nord, forsknings- og utviklingsprosjektet Arktisk Aldring CORE, Saxo-Instituttet, Københavns universitet og Institutt for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik, Grønland.

Miljøene har en felles interesse for muligheter og utfordringer for aldring i arktiske områder. Nordlige områder kan ha både felles og ulike muligheter og utfordringer knyttet til klima/klimaendringer, geografiske avstander, sentrum-periferi-problematikk, sosio-demografiske endringer, tilgang på kompetanse og majoritet-minoritet-problematikk, som igjen kan ha betydning for aldring i disse områdene.

Miljøene samarbeider om en vitenskapelig antologi om arktisk aldring.

Prosjektdeltaker ved UiT er Bodil H. Blix
Ansvarlig for siden: Blix, Bodil Hansen
opprettet: 03.09.2019 09:40