KE-prosjektet 2017-2024. Kjennetegn før og etter at ergoterapi er blitt en kommunalt lovpålagt tjeneste

Flerårig forskningsprosjekt. Prosjektet ledes av Cathrine Arntzen, Finansiert av Ergoterapeutene. Lenke til prosjektet: https://www.researchgate.net/project/Occupational-therapy-in-community-healthcare-contexts-in-Norway


Ansvarlig for prosjektet: Cathrine Arntzen