KE-prosjektet 2017-2024. Kjennetegn før og etter at ergoterapi er blitt en kommunalt lovpålagt tjeneste

KE-prosjektet 2017-2024. Kjennetegn før og etter at ergoterapi er blitt en kommunalt lovpålagt tjeneste

Flerårig forskningsprosjekt. Prosjektet ledes av Cathrine Arntzen, Finansiert av Ergoterapeutene. Lenke til prosjektet: https://www.researchgate.net/project/Occupational-therapy-in-community-healthcare-contexts-in-Norway
Ansvarlig for siden: Arntzen, Cathrine
opprettet: 03.09.2019 09:37