Læringsmiljøundersøkelse

Læringsmiljøundersøkelse

Prosjektet Learning environment and approaches to studying among occupational therapy students er initiert og ledes av Tore Bonsaksen, Oslomet og VID. Prosjektet følger ergoterapeutstudenter fra alle seks norske utdanninger gjennom studieforløpet. Prosjektsiden oppdateres fortløpende om nye publikasjoner: https://www.researchgate.net/project/Learning-environment-and-approaches-to-studying-among-occupational-therapy-students

Prosjektdeltakere fra UiT er Astrid Gramstad og Lene A. Åsli.
Ansvarlig for siden: Gramstad, Astrid
opprettet: 03.09.2019 09:29