Avhengighet av hjelp i eget hjem

Formålet er å undersøke opplevelsen aav å motta hjelp bland eldre over 67 år, som bor i eget hjem, i henholdsvis Norge og Danmark.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom UiT og Universitetet i Aarhus.

Prosjektdeltaker i Norge er Astrid Gramstad


Ansvarlig for prosjektet: Astrid Gramstad