Læringsnettverk og betydning for kommunal rehabilitering

Formålet med studien er å undersøke hvilke betydninger deltakelse i et læringsprogram i rehabilitering og hverdagsmestring har for rehabiliteringstjenester i kommunehelsetjenesten.

Prosjektansvarlig er Astrid Gramstad

Ansvarlig for siden: Astrid Gramstad
opprettet: 02.09.2019 15:06