Læringsnettverk og betydning for kommunal rehabilitering

Formålet med studien er å undersøke hvilke betydninger deltakelse i et læringsprogram i rehabilitering og hverdagsmestring har for rehabiliteringstjenester i kommunehelsetjenesten.

Prosjektansvarlig er Astrid Gramstad


Ansvarlig for prosjektet: Astrid Gramstad