Hjertesykdom og psykisk helse

Hjertesykdom og psykisk helse

Arbeidspakke 2 i prosjektet "The mental health of heart parients. How does cardiovascular disease influence mental health symptoms, self-reported health and health care use? Cohort study design".

Tittel på arbeidspakken er: Hvordan påvirker hjerte- og karlidelser psykisk helse symptomer, selvopplevd helse og mortalitet. En kohortstudie.

 

Gjennom langsgående data fra Tromsøundersøkelsen undersøker denne studien hvordan hjertesykdom påvirker psykisk helse samt hvordan dette står i sammenheng med komorbiditet, helserelatert adferd, kjønn, alder og sosioøkonomiske faktorer. Vi undersøker hvordan psykiske problemer kan predikere fremtidig selvrapportert helse og mortalitet, samt hvordan nedsatt psykisk helse kan bidra til å forsterke de negative konsekvensene av hjertesykdom. Prosjektet vil derfor kunne styrke kunnskapen om risikogrupper, måten hjertesykdom forårsaker fremtidige psykiske helseproblemer, og konsekvensene det får for pasienter.

Prosjektleder for arbeidspakke 2: Lill Sverresdatter Larsen
Ansvarlig for siden: Larsen, Lill Sverresdatter
opprettet: 02.09.2019 15:02