Echo-studien

Echo-studien

Echo-studien skal utvikle og evaluere et behandlingsopplegg for barn fra 9-12 år som har symptomer på angst og depresjon.

Kart: Colourbox

Studiens navn, Echo, henspiller på såkalte tilbakemeldingssystemer i helsetjenesten. Gjennom slike systemer kan pasienten gi kontinuerlige tilbakemeldinger til behandlere underveis i behandlingsforløpet, med mål om å legge til rette for en individuell tilpasning, slik at utfallet blir optimalt. Tidligere studier har vist at slike tilbakemeldingssystemer kan ha en svært positiv effekt.

- I Echo-studien skal vi blant annet undersøke om det fungerer godt med tilbakemeldingssystemer i førstelinjetjenesten for barn og unge med psykiske helseproblemer, sier nasjonal prosjektleder Simon-Peter Neumer.

Ny teknologi og samarbeid med foreldre

Studien skal også ta for seg hvordan man med hjelp av digitalisering og bruk av ny teknologi (VR) kan forbedre forebyggende tiltak, og dermed avlaste førstelinjetjenesten.

Et tredje hovedtema er hvor mye et systematisk samarbeid med barnets foreldre kan bidra til effekten av behandling.

Echo-studien er en videreføring av Tidlig Intervensjon Mestrende Barn (TIM)-studien som avsluttes neste år. I TIM-studien undersøker man om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i Mestrende Barn-grupper, et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn som vanligvis ble gjennomført på skolen i skoletiden. Det er det samme tiltaket som delvis skal digitaliseres i Echo-studien. TIM har vært gjennomført i samarbeid mellom RBUP i helseregion Øst og Sør, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Nord og RKBU Midt-Norge. Dette samarbeidet fortsetter i Echo-studien.

40 skoler skal delta

- Echo har perfekt timing med ferdigstilling av TIM-studien, og er forskningsmessig veldig aktuell og etterspurt av tjenestene. Vi regner med stor interesse fra kommunale tjenester og skoler, og ser frem til å kunne videreføre samarbeidet mellom de tre regionsentrene og kommunale tjenester, forteller Simon-Peter Neumer.

Echo-studien skal gjennomføres i tidsrommet 2019–2024. 40 skoler over hele Norge skal velges ut til å delta.


Kontaktpersoner            


Frode Adolfsen
Therese Halvorsen

Studien er finansiert av Kavlifondets program for helseforskning

Kavli logoAnsvarlig for siden: Halvorsen, Therese Bjørndal
Sist oppdatert: 23.05.2019 11:42