Migrasjon og inkludering

Migrasjon og inkludering

Det overordnede målet for prosjektet «Migrasjon og inkludering» er å utvikle kunnskap om utfordringer som innvandrere og profesjonelle i hjelpeapparatet møter i forbindelse med inkludering i ulike aktiviteter i samfunnet.

Den tematiske satsningen er viktig fordi det er ønskelig at mennesker som tilhører minoritetsgrupper blir inkludert i samfunnet og deltar i velferdsstatens utvikling. Det er derfor nødvendig å utvikle kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger aktører opplever når de ønsker å delta i ulike aktiviteter som arbeid, skole, fritidsaktiviteter osv.     Samtidig vet vi at det er mange utfordringer i hjelpeapparatet når det er behov for profesjonelles medvirkning i inkludering av mennesker som tilhører ulike minoritetsgrupper. Utfordringene er knyttet til arbeidsoppgaver, migrasjonsfaglig kompetanse, inkluderingskompetanse, organisering og ledelse. Et økt press på hjelpeapparatet på grunn av økt migrasjon og for eksempel arbeidsløshet, gjør det viktig å utvikle kunnskap om både kompetansebehov, organisering og ledelse i hjelpeapparatet for å forebygge, samtidig som at mennesker får den starthjelp de trenger. 
Det legges vekt på praksisnær forskning og en flerfaglig sammensetning i gruppen gir rom for at ulike perspektiv blir aktualisert i forskningen.

Prosjektet skal være en arena for:

  • Utvikling av prosjekter som øker kunnskap om inkluderingskompetanse
  • Søknadsskriving for å øke ekstern finansering
  • Fremlegging av arbeider
  • Økt produksjon av poenggivende produksjoner
  • Kompetansebygging
  • Utvikling av nasjonale og internasjonale nettverk
  • Styrking av forskningsbasert undervisning

Gruppens tema er relevant for Avdeling Vernepleie, Campus Harstad og de overordnede strategiområdene helse, velferd, livskvalitet og samfunnsutvikling i strategiplanen for UiT Norges Arktiske Universitet.
Ansvarlig for siden: Kassah, Kwesi Alexander
opprettet: 09.05.2019 15:23